Warsztaty w Kicinie

Dnia 5 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Kicinie (Gmina Czerwonak) zostały zorganizowane warsztaty z orientacji przestrzennej i funkcjonowania osób niewidomych. Celem zajęć, w których uczestniczyły klasy I-III tej szkoły było przedstawienie i przybliżenie funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych (niewidomych i słabo widzących). Warsztaty prowadził Tomasz Rochatka, pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Dzieci klas I-III brały udział w ćwiczeniach dotyczących samodzielnego nakrycia stołu w specjalnych goglach. Poznały litery alfabetu Braille’a i jego zastosowanie w nauce szkolnej. Próbowały także zapisać litery w piórniku brajlowskim oraz na maszynie brajlowskiej. Ponadto rozpoznawały w specjalnych goglach materiały i kształty w książeczkach sensorycznych. Próbowały także określić dotykiem, jakie to banknoty. Dzieci zapoznały się również z zasadami i technikami bezpiecznego poruszania się osób niewidomych (techniki ochronne, techniki używania długiej, białej laski oraz poruszania się z przewodnikiem).