Prezentacja zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Owińskach