618 126 737 biuro@niewidomi.edu.pl

Kontrast
Wygląd
Czcionka

Miejsce zaczarowane przez historię i tradycję, wywodzącą się z cysterskich korzeni

Już od ponad 75 lat kształcimy dzieci i młodzież

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Szkoła Podstawowa oraz Szkoły Ponadpodstawowe mieszczą się w historycznym centrum wiekowych Owińsk. Wielu z naszych absolwentów z powodzeniem kontynuowało karierę naukową, sportową i podejmowało intensywne działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. To szkoły twórczego wyrażania siebie, spokoju, mądrego partnerstwa, przyjaznej atmosfery.

Wirtualny spacer

Zobacz

Park orientacji przestrzennej

Zobacz

Muzeum tyflologiczne

Zobacz

Biblioteka zapachów

Zobacz

Aktualności