Szkoła Podstawowa

W szkole podstawowej nauka odbywa się na dwóch etapach. Naszym atutem są zespoły klasowe liczące maksymalnie 10 osób. Dzięki temu możliwa jest duża indywidualizacja pracy z uczniem oraz zapewnienie mu sprzyjających warunków do wszechstronnego rozwoju. Bardzo ważna jest dla nas samodzielność dziecka, do której przywiązujemy szczególną uwagę i dbamy o kształtowanie i rozwijanie umiejętności dnia codziennego.

Sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne oraz pomoce dostosowane do potrzeb uczniów niewidomych i słabo widzących tj. maszyny brajlowskie, powiększalniki, podręczniki brajlowskie i w druku powiększonym, kubarytmy, rysunki wypukłe, mapy brajlowskie i wiele innych. Zajęcia z edukacji informatycznej odbywają się w pracowni komputerowej w pełni dostosowanej do potrzeb uczniów niewidomych i słabo widzących. Dużą część materiałów i pomocy dydaktycznych dostosowują do indywidualnych potrzeb naszych uczniów wykwalifikowani pedagodzy i specjaliści pracujący w Ośrodku.

Podopieczni naszej szkoły korzystają z całej gamy dodatkowych zajęć specjalistycznych tj.

nauka brajla, orientacja w przestrzeni, terapia widzenia, rehabilitacja ruchu, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna i neurologopedyczna, terapia Metodą Tomatisa, terapia Integracji Sensorycznej, tyfloakustyka, zajęcia w pracowni ceramicznej. 

Podczas zajęć korzystamy z Parku Orientacji, który został stworzony specjalnie w odpowiedzi na potrzeby naszych podopiecznych. Na Park Orientacji składa się ogród z mnóstwem pachnących roślin, których możemy dotykać i smakować, staw, place zabaw, siłownia, boisko, bieżnie, alejki, po których spacerujemy, uczymy się orientacji w przestrzeni oraz jeździmy na rowerach lub sankach.

Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w obszarze językowym, matematycznym, muzycznym, plastycznym, ekologicznym, turystycznym oraz sportowym.  Często wyjeżdżamy na wycieczki, regularnie korzystamy z zajęć na basenie i zajęć hipoterapii. Na terenie Ośrodka działa również drużyna harcerska.

Uczniowie szkoły podstawowej mają do swojej dyspozycji dwie świetlice szkolne, w których odpoczywają po zajęciach i czekają na rodziców lub przewoźników. Mogą również skorzystać ze szkolnego śniadania i obiadu.

Serdecznie zapraszamy.