Szkoła Podstawowa klasy 1-3

Najmłodsi uczniowie Ośrodka uczą się w salach uwzględniających potrzeby dziecka z niepełnosprawnością wzrokową. Dzięki temu dzieci mają optymalne warunki do nauki, zabawy i odpoczynku. W każdej sali znajdują się biurka z regulowaną wysokością i unoszonym blatem oraz możliwością indywidualnego oświetlenia. W szafkach uczniowie zostawiają swoje podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną. Każda ma też miejsce do odpoczynku.  

Otoczenie Ośrodka jest naszym dużym atutem i pozwala na organizowanie wielu zajęć w terenie. W ciągu roku szkolnego często wyjeżdżamy do kina i teatru oraz zapraszamy ludzi różnych pasji, zainteresowań i zawodów. Organizujemy konkursy plastyczne, przeglądy wokalne i recytatorskie, podczas których uczniowie prezentują swoje talenty.  Dbamy również o rozwój upodobań czytelniczych naszych podopiecznych. Dzięki inicjatywie Fundacji Serdecznik w placówce znajduje się Bajkowóz, a nasze czytelnicze zajęcia są atrakcyjniejsze.