Zajęcia dodatkowe

Drużyna harcerska

Harcerstwo w Naszym Ośrodku! Tak! 89 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „DREPRACZE”

Pomysł na założenie drużyny harcerskiej zrodził się w lipcu 2015 roku. Celem nadrzędnym jest: ZARAZIĆ PASJĄ HARCERSKIEJ PRZYGODY

Cele główne:

* HARCERSTWO W RUCHU – wszelka aktywność na świeżym powietrzu, na łonie przyrody z szacunkiem do natury. Propagowanie zdrowych zachowań, wędrówki,
biwakowanie i obozowanie, wspólne przygotowanie i spożywanie pełnowartościowych posiłków,

* AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – zespołowe podejmowanie działań (inicjatyw) na rzecz społeczności lokalnej w oparciu o rozpoznanie potrzeb najbliższego środowiska dzialania gromad i drużyn,

* CIEKAWOŚĆ ŚWIATA – ciekawość Polski, Europy, świata, ludzi i kultur, przyrody- jej piękna i praw działania. Ciekawość po to, by poznać. Poznać po to, by działać,

* SPRAWNOŚCI NA CAŁE ŻYCIE – rozbudzenie zainteresowań, praktyczna nauka umiejetności przydatnych w życiu, techniki harcerskie wypełniane aktualnymi treściami, specjalności a także samoorganizacja, pilność i rzetelność w realizowaniu zadań,

* BRATERSTWO – przyjaźń, nauka dialogu i szacunku mimo różnic, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi, sprzeciwianie się przemocy,

* RADOSNY PATRIOTYZM – promowanie Polski w świecie, optymizm i wiara we własne możliwości, postawa obywatelska, radosne przeżywanie świąt państwowych, orientowanie się w osiągnięciach Polaków.

WSZYSTKO TO BEZWARUNKOWO POPARTE JEST:

  1. Nieustannym powierzaniem odpowiedzialności, funkcji i zadań – samodzielnie i w małej grupie,
  2. Stawianiem wyzwań – zuchowa dzielność, harcerskie i starszoharcerskie harce oraz wędrownicze wyczyny,
  3. Działaniem na wszystkich płaszczyznach – realizując zadania w każdym z wyznaczonych kierunków, należy pamiętać o tym, by rozwijały pod każdym względem- duchowym, emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym i społecznym zgodnie z systemem wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Żadna płaszczyzna wychowania nie jest w harcerstwie celem samym w sobie.

Koło ekologiczne

Koło Ekologiczne „Ekouczeń” powstało we wrześniu 2013 roku i swoją działalność opiera na programie autorskim którego celem jest rozbudzenie zainteresowań ekologicznych dzieci i młodzieży, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz ukazanie sposobów i metod zmniejszania jego zanieczyszczenia. Rozwijanie świadomości ekologicznej, wyrobienie gotowości do działań na rzecz ochrony przyrody. Koło Ekologiczne przeznaczone jest dla wszystkich chętnych wychowanków naszego Ośrodka, bez podziału na klasy. Realizowany jest w wymiarze 2 godzin w miesiącu i 2 dodatkowych spotkań w pierwszym i drugim półroczu danego roku szkolnego dla całej społeczności Ośrodka.

Koło turystyczne

 Koło Turystyczno-Krajoznawcze „W zasięgu ręki” działała już kilkanaście lat. W dniu 5 czerwca 2008 roku zostało uroczyście włączone do Oddziału Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Poznań Nowe Miasto. Pod koniec 2020 roku liczyło 55 członków, w tym 35 uczniów, kilkunastu nauczycieli, ich dzieci oraz kilku absolwentów naszej szkoły. Bardzo lubimy spędzać czas na świeżym powietrzu przemierzając górskie szlaki, wędrując na pieszych rajdach przez łąki, pola i lasy, poznając okolicę i dalsze zakątki kraju, w trakcie licznych wycieczek krajoznawczych. Wielu z nas uprawia także turystykę kajakową i rowerową. Tradycją jest coroczny spływ kajakowy rzeką Wartą poświęcony Janowi Pawłowi II.

W 2011 roku powstała sekcja turystyki pieszej nizinnej. Uczestniczyliśmy już w ponad 100 rajdach pieszych, których trasy liczyły od kilku do nawet trzydziestu kilometrów. Wędrując poznawaliśmy wiele ciekawych miejsc w Poznaniu i najbliższej okolicy: zwiedzaliśmy skanseny na Ostrowie Tumskim, w Gieczu, Ostrowie Lednickim, Dziekanowicach, drewniane kościoły w Kicinie, Wierzenicy, Długiej Goślinie, Kiszkowie, Uzarzewie, Szreniawie, Rejowcu i Skokach na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka, której lasy wielokrotnie przemierzaliśmy, różnymi szlakami, wędrując corocznie na Wielkopolski Rajd „Witamy Jesień w Wierzenicy”, na piesze wędrówki na Dziewiczą Górę, do Kobylnicy, Kamińska, Zielonki, Okońca czy Murowanej Gośliny. Na rajdach poznawaliśmy także liczne Parki Krajobrazowe i Wielkopolski Park Narodowy, dowiadywaliśmy się ciekawych informacji o wielkich Wielkopolanach (Janie Henryku Dąbrowskim, Arkadym Fidlerze, Auguście Cieszkowskim, Pawle Edmundzie Strzeleckim, Andrzeju Niegolewskim czy błogosławionej Natalii Tałasiewicz) – odwiedzając miejsca z nimi związane. Corocznie braliśmy udział w Wielkopolskim Rajdzie „Szlakami Powstania Wielkopolskiego” oraz Wielkopolskim Rajdzie Integracyjnym „Sprawni Inaczej Bez Barier i Granic”, którego dwukrotnie byliśmy organizatorem. Braliśmy udział w Zlotach Turystycznych im Franciszka Jaśkowiaka i „Bądź Turystą w Swoim Mieście” oraz rajdzie „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”. 

Naszą pasją są górskie wyprawy, na miarę naszych możliwości. Byliśmy kilka razy w Górach Sowich, przemierzyliśmy wspólnie Karkonosze, Rudawy Janowicke, Pieniny, Masyw Ślęży, Góry Opawskie, Masyw Śnieżnika byliśmy w Beskidzie Sądeckim i Górach Kaczawskich, na Pogórzu Kaczawskim, Wałbrzyskim i Wielickim.

Niektórzy z nas polubili zagraniczne wyjazdy. Zwiedzali Włochy, Chorwację, a ostatnio często gościli na Słowacji i w Czechach, gdzie również wędrowali po górskich szlakach.

Bardzo ważnym elementem naszej działalności są autokarowe wycieczki krajoznawcze. Zwiedzaliśmy nie tylko duże miasta: Kraków, Wrocław, Warszawę, Gdańsk, Gdynię, Sopot, Poznań czy Gniezno, ale także byliśmy w Krainie Wygasłych Wulkanów, zwiedzaliśmy wielkopolskie miasteczka „Śladami Powstania Wielkopolskiego” i „Szlakiem Piastowskim”, wielokrotnie byliśmy w Rewie i na wydmach ruchomych w Słowińskim Parku Narodowym.

Wiele imprez turystycznych organizujemy samodzielnie. Ostatnią z nich był „Turystyczny dzień nauczyciela”, który zakończył się jedzeniem pysznych kiełbasek z grilla. 

Nasza działalność turystyczno – krajoznawcza wiąże się ze zdobywaniem odznak turystyki kwalifikowanej, których mamy już blisko 400. Są to: Odznaki Turystki Pieszej, Górskie Odznaki Turystyczne i Turysta Przyrodnik w stopniu popularnym, małym brązowym, srebrnym i złotym oraz Siedmiomilowe Buty w stopniu srebrnym i złotym, Jubileuszowe Odznaki „60 LAT OTP” i „65 LAT OTP”, a także odznaki krajoznawcze: Dziecięca Odznaka Turystyczna, Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza, „Poznaj Szlak Piastowski” w stopniu brązowym, „100 – Lecia Powstania Wielkopolskiego” czy Odznakę Jubileuszową „1050 Rocznica Chrztu Polski”. 

Zdobyliśmy także kilkadziesiąt nagród w różnorodnych konkursach – szczególnie na najliczniejszą rajdową drużynę, czego dowodem są liczne puchary. W 2013 roku zostaliśmy wyróżnieni, przez Zarząd Główny PTTK Dyplomem Honorowym PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa. W 2018 roku jeden z naszych uczniów został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem młodzieżowym PTTK -Odznaką Orli Lot. Opiekunowie koła są bardzo dobrze przygotowani do pełnienia swoich zadań. Kilkoro z nich jest instruktorami kajakarstwa, instruktorami turystyki górskiej i przodownikami turystyki pieszej PTTK. O ich zaangażowaniu świadczy wiele wyróżnień jakie otrzymali: były to odznaki „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Brązowe Honorowe Odznaki PTTK oraz Dyplomy za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa. 

Szkolne koło wolontariatu

 —

Robotyka

 —

Zespół instrumentalno-wokalny

 —

Strzelectwo laserowe bezwzrokowe

Strzelectwo laserowe bezwzrokowe realizowane jest w naszym Ośrodku od kilku lat w ramach koła zainteresowań i cieszy się dużym zainteresowaniem chłopców i dziewcząt. Ten rodzaj zajęć ma na celu rozwijanie pasji i zainteresowań, zachęcenie do aktywności innej niż popularne dzisiaj komputery i telefony komórkowe, a nade wszystko ma sprawiać radość i uczyć zdrowej rywalizacji. Dodatkowo zajęcia strzelectwa laserowego bezwzrokowego stymulując słuch, przez co pozytywnie wpływają na orientację w przestrzeni osób niewidomych.

Uczestnicy zajęć są sobie zawsze równi, wszyscy rywalizują z zasłoniętymi oczami, a wygrywa ten, który przyjmie prawidłową postawę strzelecką, skupi się na dźwięku dobiegającym z tarczy i strzeli najbliżej środka celu. Sprzęt wykorzystywany do zajęć to symulator laserowego strzelectwa dźwiękowego, w skład którego wchodzą tarcza i krótka broń z bezpiecznym emiterem laserowym, która nie odbiegają od wyglądu tradycyjnych sprzętów strzeleckich. Na tarczy zaznaczone są koncentryczne kręgi z centralnym polem o najwyższej wartości 10.  W trakcie celowania do tarczy bezprzewodowym pistoletem towarzyszy dźwięk, który w momencie zbliżania się do centralnego pola jest wyższy, a w chwili oddalania się – niższy. Przed oddaniem strzału trzeba poćwiczyć celowanie i oddać strzał w chwili, gdy dźwięk będzie najwyższy.

Podczas zajęć naukę strzelania poprzedza zdobywanie wiedzy o strzelectwie, zapoznawanie się ze sprzętem, dużo czasu poświęca się na trening pozycji strzeleckich, a nawet zadawane są ćwiczenia do wykonania w domu. Polegają one najczęściej na zadaniach polegających na wzmocnieniu mięśni rąk, bo mało kto wie, że ciężar broni laserowej jest niemal identyczny jak pistoletów standardowych. Broń łudząco przypomina Shadow, ale część uczestników zajęć stoi twardo na stanowisku, że to imitacja Glocka. Jak wygląda w rzeczywistości możesz ocenić sam uczestnicząc w zajęciach strzelectwa laserowego bezwzrokowego.

Natalia Grajewska

Grupa teatralna

 —