Zajęcia dodatkowe

Drużyna harcerska


Od 2016 roku w Ośrodku działa 89 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Dreptacze”

Cel nadrzędny: ZARAZIĆ PASJĄ HARCERSKIEJ PRZYGODY!
poprzez:

* HARCERSTWO W RUCHU – wszelką aktywność na świeżym powietrzu, na łonie przyrody i

z szacunkiem do natury.

– propagowanie zdrowych zachowań: WĘDRÓWKI

* AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – Zespołowe podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej

w oparciu o rozpoznanie potrzeb najbliższego środowiska działania gromad i drużyn

* CIEKAWOŚĆ ŚWIATA, RADOSNY PATRIOTYZM – ciekawość Polski, świata; ludzi i kultury; przyrody, jej piękna i praw działania. Ciekawość po to by poznać. Poznać po to, by działać.

– wieczorki patriotyczne dla grup internatowych

– alarm nocny dla grup internatowych

* SPRAWNOŚCI NA CAŁE ŻYCIE – rozbudzenie zainteresowań, praktyczna nauka umiejętności przydatnych w życiu, specjalności, a także samoorganizacja, pilność i rzetelność w realizowaniu zadań

– zajęcia tańca integracyjnego

* BRATERSTWO – przyjaźń, nauka dialogu i szacunku mimo różnic, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi

– biwaki = integracja

– Obozy harcerskie = wszyscy jesteśmy równi

– Harcerskie Przeglądy Artystyczne dla grup internatowych

Wszystko to bezwarunkowo podparte jest nieustannym powierzeniem odpowiedzialności, funkcji, zadań- samodzielnie i w małej grupie.

Zbiórki, biwaki, rajdy czy też obozy, dla harcerzy Nieprzetartego Szlaku są prawdziwą przygodą życia. To w czasie uczestnictwa w takich imprezach, mają okazję wykorzystać wszystko, czego nauczyli się w szkole, podczas zajęć warsztatowych a także w praktyce.
W nowym miejscu, innej sytuacji bez rodziców i nauczycieli, za to z pomocą drużynowych, oraz kolegów i koleżanek. Za sprawą uczestnictwa w przygotowanych specjalnie dla nich zadaniach stają się bardziej samodzielni, zaradni życiowo, przezwyciężają swoje słabości, uczą się zachowań społecznych oraz współpracy w grupie.

Aktywna forma działań, uczestniczenie w zadaniach, przygodach oraz wspólne ponoszenie ich konsekwencji daje niepowtarzalną okazję do obustronnych wniosków, obserwacji, inspiracji i doświadczeń– wszyscy się od siebie uczą, każdy głos jest ważny!

Niezbędnym elementem powodzenia stosowania metody harcerskiej jest wzorzec osobowy instruktora, dzięki któremu zachowaną mamy pośredniość działań (przykład własny) oraz motywację do samorozwoju. Elementem zapewniającym ciągłą atrakcyjność stawianych wyzwań jest stopniowanie trudności. Dzięki temu zawsze jest miejsce na nowe doświadczenia, a sprawdzanie siebie w nowych sytuacjach jest kształcące. Stopniowanie trudności odpowiada na naturalną potrzebę osiągnięć i nowych przeżyć.

Nie bez znaczenia jest też tło – harcerskie wychowanie odwołuje się przede wszystkim do naturalności, czyli do przyrody, która jest niezwykle bogatym środowiskiem pozytywnych doświadczeń i kształcących obserwacji.

Metoda harcerska jest prosta i spójna, lecz skuteczna jedynie wtedy, gdy stosowana jest
z uwzględnieniem wszystkich elementów.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony 89 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Dreptacze” działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na portalu społecznościowym Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100054254511657

Koło ekologiczne

 

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”

Florian Plit

 

Koło ekologiczne „EKOUCZEŃ” powstało we wrześniu 2013 roku i swoją działalność opiera na programie autorskim którego celem jest rozbudzenie zainteresowań ekologicznych dzieci i młodzieży. Kształtowanie ich poczucia odpowiedzialności za to środowisko oraz postaw proekologicznych ukazujących sposoby i metody zmniejszania jego zanieczyszczenia. Rozwijanie świadomości ekologicznej, wyrobienie gotowości do działań na rzecz ochrony przyrody i czystego powietrza.

Ekouczniowie cyklicznie biorą udział w konkursach Wojewódzkich i Ogólnopolskich o tematyce przyrodniczo-ekologicznej (EKO PLANETA, EDI) oraz Olimpiadzie Ekologicznej dla klas ponadpodstawowych. Przygotowują przedstawienia i warsztaty dla swoich koleżanek i kolegów.

Ważnym punktem działalności koła „EKOUCZEŃ” są wycieczki tematyczne związane z ekologią i przyrodą dzięki którym uczniowie poszerzają swoją wiedzę dotyczącą ochrony środowiska. Zdobywają właściwe nawyki ekologiczne i potrafią je stosować w życiu codziennym, dostrzegają negatywny wpływ działalności człowieka na klimat.

Koło Ekologiczne przeznaczone jest dla wszystkich chętnych wychowanków naszego Ośrodka, bez podziału na klasy.

Szkolne Koło PTTK „W Zasięgu Ręki”

 

Koło PTTK „W zasięgu ręki” działa już ponad 15 lat. Jest częścią, istniejącego od ponad 50 lat, Oddziału Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego  Nowe Miasto. Obecnie koło liczy 40 członków, w tym 27 uczniów i 13 pedagogów. Bardzo lubimy spędzać czas na świeżym powietrzu przemierzając górskie szlaki, wędrując na pieszych rajdach przez pola i lasy, poznając okolicę i dalsze zakątki kraju. Wielu z nas uprawia także turystykę kajakową i rowerową. Tradycją jest coroczny spływ kajakowy rzeką Wartą poświęcony Janowi Pawłowi II. W 2011 roku powstała sekcja turystyki pieszej nizinnej. Uczestniczyliśmy już w ponad 120 rajdach pieszych i imprezach turystycznych, których trasy liczyły od kilku do nawet trzydziestu kilometrów. Wędrując poznawaliśmy wiele ciekawych miejsc w Poznaniu i najbliższej okolicy: zwiedzaliśmy skanseny na Ostrowie Tumskim, w Gieczu, Ostrowie Lednickim, Dziekanowicach. Odwiedziliśmy kościoły na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka m.in. w Kicinie, Wierzenicy, Długiej Goślinie, Kiszkowie, Uzarzewie, Szreniawie, Rejowcu i Skokach.  Corocznie uczestniczyliśmy w Wielkopolskim Rajdzie „Witamy Jesień w Wierzenicy”. Wędrowaliśmy również na Dziewiczą Górę, do Kobylnicy, Kamińska, Zielonki, Okońca czy Murowanej Gośliny. Poznaliśmy liczne Parki Krajobrazowe i Wielkopolski Park Narodowy, dowiadując się ciekawych informacji o wielkich Wielkopolanach (Janie Henryku Dąbrowskim, Arkadym Fidlerze, Auguście Cieszkowskim, Pawle Edmundzie Strzeleckim, Andrzeju Niegolewskim czy błogosławionej Natalii Tałasiewicz). Corocznie braliśmy udział w Wielkopolskim Rajdzie „Szlakami Powstania Wielkopolskiego” oraz Wielkopolskim Rajdzie Integracyjnym „Sprawni Inaczej Bez Barier i Granic”, którego dwukrotnie byliśmy organizatorem. Braliśmy udział w Zlotach Turystycznych im. Franciszka Jaśkowiaka, „Bądź Turystą w Swoim Mieście” oraz rajdzie „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”.  

Naszą pasją są wyprawy górskie, oczywiście na miarę naszych możliwości. Kilkukrotnie zdobyliśmy Góry Sowie, przemierzyliśmy Karkonosze, Rudawy Janowicke, Pieniny, Masyw Ślęży, Góry Opawskie i Masyw Śnieżnika. Byliśmy w Beskidzie Sądeckim, Górach Kaczawskich, na Pogórzu Kaczawskim, Wałbrzyskim i Wielickim. 

Niektórzy z nas polubili zagraniczne wyjazdy. Zwiedziliśmy Włochy, Chorwację, często gościliśmy na Słowacji i w Czechach, gdzie również wędrowaliśmy po górskich szlakach. 

Bardzo ważnym elementem naszej działalności są autokarowe wycieczki krajoznawcze. Zwiedzaliśmy nie tylko duże miasta: Kraków, Wrocław, Warszawę, Gdańsk, Gdynię, Sopot, Poznań czy Gniezno, ale także byliśmy w Krainie Wygasłych Wulkanów, zwiedzaliśmy wielkopolskie miasteczka „Śladami Powstania Wielkopolskiego” i „Szlakiem Piastowskim”, wielokrotnie przebywaliśmy w Rewie i na wydmach ruchomych w Słowińskim Parku Narodowym. 

Wiele imprez turystycznych organizujemy samodzielnie. Od kilku lat poznajemy głównie najbliższą okolicę, przemierzając szlaki Puszczy Zielonki. Dzięki nowo powstałej kładce nad Wartą, odkrywamy tereny znajdujące się po drugiej stronie rzeki – Kokoryczowe Wzgórze, Pomnikowe Dęby Marianowskie. Dużym zainteresowaniem cieszą się także imprezy na orientację. Większość naszych imprez kończy się zjedzeniem pysznych kiełbasek przygotowanych na grillu lub ognisku. 

Nasza działalność turystyczno – krajoznawcza wiąże się ze zdobywaniem odznak turystyki kwalifikowanej, których mamy już blisko 400. Są to: Odznaki Turystki Pieszej, Górskie Odznaki Turystyczne i Turysta Przyrodnik w stopniu popularnym, małym brązowym, srebrnym i złotym oraz Siedmiomilowe Buty w stopniu srebrnym i złotym, Jubileuszowe Odznaki „60 LAT OTP” i „65 LAT OTP”, a także odznaki krajoznawcze: Dziecięca Odznaka Turystyczna, Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza, „Poznaj Szlak Piastowski” w stopniu brązowym, „100 – Lecia Powstania Wielkopolskiego” czy Odznakę Jubileuszową „1050 Rocznica Chrztu Polski” oraz zdobywane, w ostatnim czasie, także odznaki „Sprawny Na Szlaku”. 

Zdobyliśmy kilkadziesiąt nagród w różnorodnych konkursach – szczególnie na najliczniejszą rajdową drużynę, czego dowodem są liczne puchary. W 2013 roku zostaliśmy wyróżnieni, przez Zarząd Główny PTTK Dyplomem Honorowym PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa, a w 2021 roku Brązową Honorową Odznaką PTTK. W 2018 roku jeden z naszych uczniów został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem młodzieżowym PTTK – Odznaką Orli Lot. Opiekunowie koła są bardzo dobrze przygotowani do pełnienia swoich zadań. Kilkoro z nas jest instruktorami kajakarstwa, instruktorami imprez na orientację, turystyki pieszej górskiej i nizinnej, przodownikami turystyki pieszej PTTK, animatorami Turystyki Osób Niepełnosprawnych. O ich zaangażowaniu świadczą wyróżnień jakie otrzymali: były to odznaki „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Dyplomy za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa oraz Honorowe Odznaki PTTK.  

Szkolne koło wolontariatu

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH działa w naszym Ośrodku od 2020. Naczelną ideą, przyświecającą działaniu członków koła są słowa JP II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Dlatego też my dzielimy się z innymi tym co mamy. Nasze działania są ukierunkowane na pomoc potrzebującym dzieciom, seniorom, a także zwierzakom, które systematycznie wspieramy karmą, żwirkiem, środkami higienicznymi i czasem im poświęconym. Z naszych działań mamy wiele radości i satysfakcji.

Robotyka

 —

Zespół instrumentalno-wokalny

 —

Strzelectwo laserowe bezwzrokowe

Strzelectwo laserowe bezwzrokowe realizowane jest w naszym Ośrodku od kilku lat w ramach koła zainteresowań i cieszy się dużym zainteresowaniem chłopców i dziewcząt. Ten rodzaj zajęć ma na celu rozwijanie pasji i zainteresowań, zachęcenie do aktywności innej niż popularne dzisiaj komputery i telefony komórkowe, a nade wszystko ma sprawiać radość i uczyć zdrowej rywalizacji. Dodatkowo zajęcia strzelectwa laserowego bezwzrokowego stymulując słuch, przez co pozytywnie wpływają na orientację w przestrzeni osób niewidomych.

Uczestnicy zajęć są sobie zawsze równi, wszyscy rywalizują z zasłoniętymi oczami, a wygrywa ten, który przyjmie prawidłową postawę strzelecką, skupi się na dźwięku dobiegającym z tarczy i strzeli najbliżej środka celu. Sprzęt wykorzystywany do zajęć to symulator laserowego strzelectwa dźwiękowego, w skład którego wchodzą tarcza i krótka broń z bezpiecznym emiterem laserowym, która nie odbiegają od wyglądu tradycyjnych sprzętów strzeleckich. Na tarczy zaznaczone są koncentryczne kręgi z centralnym polem o najwyższej wartości 10.  W trakcie celowania do tarczy bezprzewodowym pistoletem towarzyszy dźwięk, który w momencie zbliżania się do centralnego pola jest wyższy, a w chwili oddalania się – niższy. Przed oddaniem strzału trzeba poćwiczyć celowanie i oddać strzał w chwili, gdy dźwięk będzie najwyższy.

Podczas zajęć naukę strzelania poprzedza zdobywanie wiedzy o strzelectwie, zapoznawanie się ze sprzętem, dużo czasu poświęca się na trening pozycji strzeleckich, a nawet zadawane są ćwiczenia do wykonania w domu. Polegają one najczęściej na zadaniach polegających na wzmocnieniu mięśni rąk, bo mało kto wie, że ciężar broni laserowej jest niemal identyczny jak pistoletów standardowych. Broń łudząco przypomina Shadow, ale część uczestników zajęć stoi twardo na stanowisku, że to imitacja Glocka. Jak wygląda w rzeczywistości możesz ocenić sam uczestnicząc w zajęciach strzelectwa laserowego bezwzrokowego.

Natalia Grajewska

Kółko szachowe

Szachy to wspaniała gra, która poprawia zdolności intelektualne, koncentrację, a także wyobraźnię. Gra uczy logicznego myślenia, spokoju ducha, umiejętności przewidywania i planowania, kształtuje zdolność koncentracji i analitycznego myślenia, zwiększa IQ i poprawia zdolności geometryczne.

Rozgrywki niewidomych szachistów różnią się od tradycyjnych szachowych rozgrywek następującymi elementami:

  • Zawodnicy rozgrywają partie szachowe na specjalnej szachownicy brajlowskiej, która różni się od tradycyjnej tym, że w polach wywiercone są niewielkie otwory tak, aby mogły się w nich mocno trzymać bierki szachowe i nie przewracać przy dotknięciu,
  • Dopiero wyciągnięcie bierek szachowych z otworu (w szachach tradycyjnych obowiązuje reguła „dotknięta idzie”) oznacza, że zawodnik musi wykonać nią ruch,
  • Wszystkie czarne pola na szachownicy położone są o kilka milimetrów wyżej od białych,
  • Dla odróżnienia bierek szachowych białych od czarnych, te ostatnie mają bardziej ostre zakończenia,
  • Zawodnik musi poinformować ustnie przeciwnika o wykonanym ruchu.

Nie trzeba urodzić się ze specjalnymi umiejętnościami, aby nauczyć się gry w szachy i czerpać radość z rozgrywek. Zawodnicy naszego kółka szachowego z sukcesami biorą udział w rozgrywkach pozaszkolnych.