Zespół kierowniczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach:

Dyrektor Ośrodka mgr inż. Bartłomiej Maternicki

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych mgr Magdalena Żychska-Maserok

Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej  mgr Mirosław Matelski

Wicedyrektor ds. Szkół Ponadpodstawowych mgr inż. Mirosław Grzelak

Wicedyrektor ds. wychowawczych, rewalidacji i rehabilitacji mgr Natalia Grajewska

Kierownik Internatu – mgr Dariusz Jurga

Główna księgowa – mgr Małgorzata Nowicka