Zespół kierowniczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach:

Dyrektor Ośrodka mgr inż. Bartłomiej Maternicki

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych mgr Małgorzata Bzowa

Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej  mgr Mirosław Matelski

Wicedyrektor ds. Szkół Ponadpodstawowych mgr inż. Mirosław Grzelak

Wicedyrektor ds. wychowawczych, rewalidacji i rehabilitacji mgr Natalia Grajewska

Kierownik Internatu – mgr Dariusz Jurga

Główna księgowa – mgr Małgorzata Nowicka