Liceum Ogólnokształcące

Cykl kształcenia trwa 4 lata

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
 • język polski,
 • język angielski,
 • historia.
Języki obce:
 • języki angielski,
 • język niemiecki.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym zapewnia dobre przygotowanie ogólnokształcące i pomaga w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia, a także w kreowaniu własnej kariery zawodowej.

Nasze atuty to:
 • małe klasy (od 8 do 10 osób),
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • specjalistyczna rehabilitacja,
 • egzamin maturalny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • pomoc psychologiczna, pedagogiczna i doradztwa zawodowego,
 • pomoce dydaktyczne przystosowane dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • stały dostęp do internetu.