Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zespół działa w Ośrodku od września 2000 roku. Obejmujemy opieką dzieci niewidome i słabowidzące, także ze złożoną niepełnosprawnością – od urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej. Podstawą objęcia dziecka i rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju jest „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju” wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

 W zespole wczesnego wspomagania pracują specjaliści z dużym doświadczeniem oraz przygotowaniem do pracy z małymi dziećmi. Głównym zadaniem Zespołu jest interdyscyplinarna pomoc ukierunkowana na poprawienie funkcjonowania dziecka poprzez pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju oraz udzielenie wieloaspektowego wsparcia jego najbliższej rodzinie. W okresie wczesnego wspomagania rozwoju najważniejsze jest rozpoznawanie wszelkich oznak sugerujących, że rozwój dziecka jest zaburzony. Wielostronna diagnoza (psychologiczna, edukacyjna, pedagogiczna), pozwalają zaplanować realny program oddziaływań terapeutycznych. Praca zespołu to pomoc w radzeniu sobie z nową sytuacją, pomoc w zakresie prawidłowej interpretacji zachowań dziecka i właściwej na nie reakcji. W trakcie spotkań, w których rodzice również uczestniczą, uzyskują informacje o dostępnym oprzyrządowaniu potrzebnym w rehabilitacji dziecka oraz o tym, jak zorganizować najbliższe otoczenie dziecka. Zadanie to realizowane jest w toku spotkań na terenie Ośrodka lub w domu rodzinnym podopiecznego. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym skupiamy się na przygotowaniu ich do podjęcia edukacji. Nawiązujemy także współpracę z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi, do których dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać. W zależności od potrzeb, dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju: pedagogów specjalnych – tyflopedagogów, logopedę, rehabilitanta ruchu, rehabilitanta wzroku, instruktora orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się.

Dla rodzin objętych opieką Zespołu w okresie wakacji na terenie SOSWDN w Owińskach organizowaliśmy tygodniowy Wakacyjny Zjazd Rodzin. Specjalnie tworzony program miał zapewnić nie tylko rehabilitację i edukację, ale również dać całej rodzinie możliwość aktywnego wypoczynku.

Więcej o nas na stronie Facebook 

Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka

Jeżeli u Twojego dziecka zdiagnozowano schorzenie wzroku

Jeżeli masz pytania i wątpliwości dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju

Napisz

e-mail: wczesna@niewidomi.edu.pl

Zadzwoń

tel. kom. 516703298 
tel 61 8120486 wew. 134

Działania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka koordynuje i informacji udziela  Aldona Gryczka-Beszterda

Wniosek do pobrania