Szkoła Podstawowa klasy 4-8

Nauka w klasach 4-8 szkoły podstawowej odbywa się w kameralnych zespołach  klasowych (do 10 osób). Stanowi to ogromną zaletę, gdyż nauczyciele mają możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, dostosowania tempa i metod pracy oraz odpowiadania na bieżące potrzeby wszystkich wychowanków. Sprzyja to także budowaniu przyjaznej, rodzinnej atmosfery.

Lekcje odbywają się w przestronnych, wyremontowanych salach, które wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością wzroku (powiększalniki, maszyny brajlowskie, podręczniki brajlowskie i w druku powiększonym, mapy wypukłe, kalkulatory mówiące, rysownice, drukarka 3D). W większości sal znajduje się tablica multimedialna. Wszystkie materiały dydaktyczne nauczyciele dostosowują do indywidualnych potrzeb uczniów lub tworzą własne autorskie pomoce ułatwiające realizację podstawy programowej.

Poza lekcjami wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  poprzez m.in. udział w różnego rodzaju konkursach, projektach  wystawach czy zawodach (literackich, recytatorskich, matematycznych, plastycznych, historycznych, sportowych).  

Nasi uczniowie biorą udział w wielu projektach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku. Są to m.in. cykliczne wyjazdy do kina i teatru na seanse z audiodeskrypcją, wielozmysłowe lekcje muzealne i biblioteczne. Współpracujemy w tym zakresie z różnymi instytucjami kultury, takimi jak Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy czy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Wspieramy także edukację matematyczną współpracując z Fundacją mBanku w realizacji programów grantowych „mPotęga”. W ostatnim czasie nauczycielki matematyki zrealizowały 4 projekty adresowane do uczniów z dysfunkcją wzroku, m. in. „Figurki” – autorska gra karciana kształtująca umiejętności w zakresie figur płaskich.