Ośrodek

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Szkoła Podstawowa oraz Szkoły Ponadpodstawowe mieszczą się w historycznym centrum wiekowych Owińsk. To miejsce zaczarowane przez historię i tradycję, wywodzącą się z cysterskich korzeni. Już od ponad 70 lat kształcimy dzieci i młodzież. Wielu z naszych absolwentów z powodzeniem kontynuowało karierę naukową, sportową i podejmowało intensywne działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. To szkoły twórczego wyrażania siebie, spokoju, mądrego partnerstwa, przyjaznej atmosfery. Wspólna nauka i spędzanie wolnego czasu sprzyjają poszerzaniu horyzontów i wymianie doświadczeń. A nawiązane tu znajomości przetrwają długie lata. Są to szkoły, które pozwolą każdemu przygotować się do czekających go egzaminów, gdyż w Owińskach ważny jest każdy młody człowiek.

Wielokrotnie modernizowana infrastruktura Ośrodka pozwala na komfortowe przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. Po zajęciach młodzież z odległych zakątków Polski ma możliwość zrelaksowania się i przygotowania do zajęć w internacie. W budynku są windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, biblioteka z bogatym księgozbiorem i czytelnia z multimedialnym centrum informacyjnym dostępnym dla uczniów. Zajęcia z informatyki odbywają się w nowoczesnych salach komputerowych, w których, w miarę potrzeb, odbywają się również zajęcia z innych przedmiotów (np. j. obcych). Szkoły posiadają również sprzęt umożliwiający wyświetlanie prezentacji multimedialnych, oraz wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający i nagrywający. Posiadamy także salę gimnastyczną i sportowe boisko tartanowe, a także bardzo dobrze wyposażony gabinet rehabilitacji ruchu, oraz inne gabinety: rehabilitacji wzroku, tyfloakustyki, logopedii i orientacji przestrzennej. Jako jedni z nielicznych w Wielkopolsce stosujemy metodę Tomatisa.

Uczniowie mogą korzystać z profesjonalnej pomocy psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. Realizujemy program profilaktyczny „Z LUDŹMI ZA PAN BRAT” oraz „Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”. Zajęcia prowadzone są przez Policję z Gminnego Komisariatu Policji w Czerwonaku. Posiadamy monitoring, który czuwa nad bezpieczeństwem uczniów. Program edukacyjny Newsweeka, realizowany na lekcjach przedsiębiorczości, historii i wiedzy o społeczeństwie, pozwala na aktualizacje wiedzy na temat otaczającego nas świata i podejmowanie dyskusji na tematy polityczne, historyczne i społeczne. 

W Ośrodku funkcjonuje także gabinet pielęgniarki i okulisty. Od wielu lat organizowane są wycieczki do różnych zakątków Polski, a także za granice (Berlin, Bruksela, Czechy, Słowacja) i inne kraje europejskie (posiadamy własny nowy autobus). Oprócz zajęć obowiązkowych uczniowie mogą również uczestniczyć w kołach zajęć pozalekcyjnych: naukowych, kulturalnych, artystycznych i sportowych.

Jesteśmy profesjonalnym, wysoce wyspecjalizowanym Ośrodkiem, który zajmuje się kompleksową terapią dzieci, oraz młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Ośrodek umożliwia: udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, psychologicznej, profilaktyki społecznej przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym. Uczniowie uczestniczą w zajęciach rehabilitacji ruchu, hipoterapii, terapii widzenia, terapii manualnej, logopedii, orientacji przestrzennej oraz ćwiczenia technik posługiwania się pismem brajla.

Zapraszamy na nasz profil na facebooku: SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, aby zobaczyć co aktualnie dzieje się w Ośrodku.