Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska

NIP 777-17-90-972

REGON 639787985

tel. (61) 812 04 86

      (61) 812 65 05

      (61) 812 67 37

 

 

 

 

 

 

E-mail główny
biuro@niewidomi.edu.pl

E-mail do sekretariatu Szkoły Podstawowej
sekretariat.sp@niewidomi.edu.pl

E-mail do sekretariatu Szkół Ponadpostawowych
sekretariat.pnp@niewidomi.edu.pl

Numery kontaktowe do Ośrodka

Dyrektor ds. Szkoły Podstawowej

666 049 699

Dyrektor ds. Szkół Ponadpodstawowych

576 700 733

Kierownik Internatu

666 049 713

Zarządca Parku

514 082 642

WWRD

516 703 298

Oświadczenie

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oświadcza, że nie udzielała i nie udziela instytucjom państwowym, prywatnym i osobom fizycznym żadnych pełnomocnictw do występowania w jej imieniu we wszelkich sprawach związanych z kwestowaniem na rzecz Ośrodka.

Bartłomiej Maternicki

Dyrektor Ośrodka