Szkoła Branżowa

Branżowa Szkoła I Stopnia kształci uczniów w zawodzie:

  • tapicera (oddziały dla słabowidzących)
  • koszykarza – plecionkarza (oddziały dla niewidomych i słabowidzących)
  • kucharza (oddziały dla słabowidzących)
  • pracownik pomocniczy gastronomii (oddziały dla słabowidzących)
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (oddziały dla słabowidzących)

Etap edukacyjny w szkołach zawodowych trwa 3 lata.
Przyjmujemy młodzież niepełnosprawną na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz orzeczenia o niepełnosprawności. Wszyscy kandydaci muszą posiadać orzeczenie z Poradni Medycyny Pracy.

Tapicer

Nauka trwa 3 lata dając możliwość zdobycia konkretnego zawodu osobom słabowidzącym. Podczas kształcenia zwracamy szczególną uwagę na znajomość najnowszych rozwiązań stosowanych w produkcji mebli tapicerowanych. Wiadomości z technologii, materiałoznawstwa i rysunku technicznego, są nauczane na podstawie dostosowań przedstawionych w orzeczeniach ucznia. Praktyki odbywają się w firmie „MARKOS”, która produkuje meble na rynek polski i europejski i jest gwarantem dobrego nauczania.

Koszykarz-Plecionkarz

Zawód koszykarz-plecionkarz z obszaru lekkiego przemysłu i rzemiosła artystycznego należy niewątpliwie do zawodów niszowych. Od kilku lat, wraz ze wzrostem świadomości ekologicznego stylu życia oraz w nurcie zero waste obserwuje się zapotrzebowanie na wyroby naturalne. Ponadto w stylistyce aranżacji wnętrz obserwuje się ogromne zainteresowanie zarówno stylem skandynawskim jak i boho, których podstawę stanowią wyroby z surowców naturalnych typu wiklina. Tak więc jest to zawód z przyszłością. Nasi uczniowie to zawodowcy – absolwent Kacper Czarnojan za przepiękny kosz zdobył w roku szkolnym 2023 wyróżnienie w konkursie Uczeń w Akcji V edycja „Zawodowa Moc” organizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Jesteśmy bardzo dumni.

Celem kształcenia w zawodzie koszykarz-plecionkarz jest przygotowanie do wykonywania takich zadań zawodowych jak:

  • przygotowywanie surowców i materiałów do wykonania wyrobów koszykarskich i plecionkarskich; 
  • organizowanie prac związanych z wykonywaniem wyrobów koszykarskich i plecionkarskich; 
  • wykonywanie i wykańczanie wyrobów z wikliny i innych materiałów plecionkarskich. 

Wszystkie te cele realizowane są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, z dostosowaniem metod i technik pracy dla uczniów z niepełnosprawnością wzrokową i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się na terenie Ośrodka w odpowiednio dostosowanej pracowni wikliniarskiej.

 

Kucharz

W tym zawodzie kształcenie trwa trzy lata. Młodzież oprócz przedmiotów teoretycznych odbywa praktykę pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry. Uczymy zamiłowania i nowatorskiego podejścia do zawodu. Pracę opieramy na przygotowanych i przystosowanych dla każdego ucznia materiałach dydaktycznych. Nasi absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w zakładach małej gastronomii ale również podejmują zawodowe wyzwania w większych zakładach gastronomicznych.

Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (oddziały dla słabowidzących)

Uczeń jest przygotowywany do zawodu poprzez  wykonywanie prostych czynności związanych z pełną obsługą gościa w obiektach świadczących usługi hotelarskie, miedzy innymi poprzez wykonywanie prac porządkowych w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, przy pracach gospodarczych, gdzie uczy się jak należy dbać o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia oraz poznaje specyfikację funkcjonowania recepcji Na zajęciach
praktycznych, które odbywają się w pracowniach szkolnych a także w partnerskich obiektach hotelarskich ma możliwość wykonywania zadań zgodnie ze specyfikacją obiektu. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Pracownik Pomocniczy Gastronomii (oddziały dla słabowidzących)

Uczniowie poznają procesy przygotowywania i przyrządzania różnych potraw (surówki sałatki, zupy, przekąski, dania mięsne i rybne, potrawy mączne, desery, ciasta), obsługę różnego rodzaju urządzeń kuchennych oraz prace związane z ekspedycją dań i napojów. Uczeń wykonuje prace pomocnicze w pomieszczeniach produkcyjnych  szkolnej pracowni gastronomicznej. Nauka, kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Branżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia kształci uczniów w zawodzie:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczeń realizuje zadania zawodowe związane z oceną, planowaniem i organizacją żywienia oraz usług gastronomicznych w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych to przede wszystkim planista i organizator. Dwuletni cykl kształcenia w Szkole Branżowej II Stopnia ma na celu doskonalenie i poszerzenie posiadanej już wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia zdobytych w Szkole Branżowej I Stopnia. Nowe zagadnienia to m.in.: rozliczanie produkcji gastronomicznej, tworzenie dokumentacji wewnątrzzakładowej, opracowanie kart menu, planowanie żywienia dla określonych grup konsumentów, kompletne przygotowanie przyjęć okolicznościowych w ramach usług gastronomicznych. W celu łatwiejszej adaptacji zawodowej dla wszystkich uczniów organizowane są okresowe praktyki w zakładach pracy, gdzie uczniowie zapoznawani są z organizacją pracy, parkiem maszynowym i przebiegiem procesu produkcyjnego zakładu.

Absolwent otrzymuje dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych. Wtedy z powodzeniem może ubiegać się o pracę m.in. na stanowisku kucharza, szefa kuchni czy menagera zakładu gastronomicznego. Istnieje również możliwość zdawania matury i kontynuacji nauki na kierunkach studiów o zbieżnej tematyce m.in. dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie gastronomią czy produkcją gastronomiczną.