Szkoła Branżowa

Branżowa Szkoła I Stopnia kształci uczniów w zawodzie:

  • tapicera (oddziały dla słabowidzących)
  • koszykarza – plecionkarza (oddziały dla niewidomych i słabowidzących)
  • kucharza (oddziały dla słabowidzących)
  • pracownik pomocniczy gastronomii (oddziały dla słabowidzących)
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (oddziały dla słabowidzących)

Etap edukacyjny w szkołach zawodowych trwa 3 lata.
Przyjmujemy młodzież niepełnosprawną na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz orzeczenia o niepełnosprawności. Wszyscy kandydaci muszą posiadać orzeczenie z Poradni Medycyny Pracy.

Tapicer

Nauka trwa 3 lata dając możliwość zdobycia konkretnego zawodu osobom słabowidzącym. Podczas kształcenia zwracamy szczególną uwagę na znajomość najnowszych rozwiązań stosowanych w produkcji mebli tapicerowanych. Wiadomości z technologii, materiałoznawstwa i rysunku technicznego, są nauczane na podstawie dostosowań przedstawionych w orzeczeniach ucznia. Praktyki odbywają się w firmie „MARKOS”, która produkuje meble na rynek polski i europejski i jest gwarantem dobrego nauczania.

Koszykarz-Plecionkarz

Celem kształcenia w zawodzie koszykarz-plecionkarz jest przygotowanie naszych absolwentów do wykonywania takich zadań zawodowych jak:

  1. przygotowywanie surowców i materiałów do wykonania wyrobów koszykarskich i plecionkarskich; 
  2. organizowanie prac związanych z wykonywaniem wyrobów koszykarskich i plecionkarskich; 
  3. wykonywanie i wykańczanie wyrobów z wikliny i innych materiałów plecionkarskich. 

Cele te realizowane są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, z dostosowaniem metod i technik pracy dla uczniów z niepełnosprawnością wzrokową i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w odpowiednio przystosowanej pracowni.

Kucharz

W tym zawodzie kształcenie trwa trzy lata. Młodzież oprócz przedmiotów teoretycznych odbywa praktykę pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry. Uczymy zamiłowania i nowatorskiego podejścia do zawodu. Pracę opieramy na przygotowanych i przystosowanych dla każdego ucznia materiałach dydaktycznych. Nasi absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w zakładach małej gastronomii ale również podejmują zawodowe wyzwania w większych zakładach gastronomicznych.

Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (oddziały dla słabowidzących)

Uczeń jest przygotowywany do zawodu poprzez  wykonywanie prostych czynności związanych z pełną obsługą gościa w obiektach świadczących usługi hotelarskie, miedzy innymi poprzez wykonywanie prac porządkowych w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, przy pracach gospodarczych, gdzie uczy się jak należy dbać o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia oraz poznaje specyfikację funkcjonowania recepcji Na zajęciach
praktycznych, które odbywają się w pracowniach szkolnych a także w partnerskich obiektach hotelarskich ma możliwość wykonywania zadań zgodnie ze specyfikacją obiektu. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Pracownik Pomocniczy Gastronomii (oddziały dla słabowidzących)

Uczniowie poznają procesy przygotowywania i przyrządzania różnych potraw (surówki sałatki, zupy, przekąski, dania mięsne i rybne, potrawy mączne, desery, ciasta), obsługę różnego rodzaju urządzeń kuchennych oraz prace związane z ekspedycją dań i napojów. Uczeń wykonuje prace pomocnicze w pomieszczeniach produkcyjnych  szkolnej pracowni gastronomicznej. Nauka, kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.