Internat

Nasz drugi dom

Uczniowie mogą zamieszkać w internacie, mieszczącym się w tym samym budynku, w którym jest szkoła. W ciągu roku w internacie mieszka około 80 wychowanków. Wydzielone są odrębne przestrzenie dla młodszych podopiecznych, dziewcząt i chłopców. Małe dzieci mają również oddzielną stołówkę. Wychowankowie zakwaterowani są w dwu-, trzy-i czteroosobowych pokojach. Z roku na rok poprawiają się warunki mieszkaniowe. Pokoje i świetlice są systematycznie odnawiane i wyposażane w nowe meble.

Dzieci i młodzież przebywają pod opieką wychowawców. Wszyscy wychowawcy posiadają wyższe wykształcenie, są tyflopedagogami, którzy systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje i umiejętności. W celu właściwego dbania o rozwój podopiecznych, wychowawcy ściśle współpracują między sobą oraz z nauczycielami, psychologami, pedagogami, rodzicami, kierownictwem internatu i innymi specjalistami. Wychowawcy otaczają opieką dzieci i młodzież, tworząc rodzinną i serdeczną atmosferę. Dbają, aby każdy wychowanek czuł się w swojej grupie oraz internacie bezpiecznie i komfortowo. Wychowawcy realizują ciekawe zajęcia grupowe o charakterze edukacyjnym wychowawczym i profilaktycznym. Wszystkie działania tyflopedagogów mają na celu zadbanie o wszechstronny rozwój podopiecznych, wyposażenie ich w umiejętności samodzielnego, na miarę ich możliwości, funkcjonowania w dorosłym życiu i funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Każda grupa wychowawcza ma do swojej dyspozycji świetlicę, w której spotyka się na zajęciach ze swoim wychowawcą. Jest to też miejsce, gdzie przy jego pomocy można odrabiać lekcje, pouczyć się do sprawdzianu, w każdej chwili porozmawiać o małym i dużym problemie, obejrzeć telewizję czy korzystać z komputera. Miejscem, gdzie tworzy się domowa atmosfera są również kuchenki internatowe wyposażone w naczynia i nowoczesny sprzęt AGD.

W internacie, w ciągu roku szkolnego, organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, imprezy i konkursy, które pozwalają rozwijać zainteresowania, ciekawie i aktywnie spędzać czas wolny oraz integrować społeczność internatową. Mowa tu m.in. o wycieczkach do Poznania, wieczorkach poetyckich „Erato Cafe”, zajęciach kulinarnych kultywujących polskie tradycje, balikach karnawałowych oraz dyskotekach. Szczególną rolę dla naszej społeczności odgrywa Ośrodkowa wigilia oraz odbywający się pod koniec maja Piknik Rodzinny. Spotykają się wówczas wychowankowie, absolwenci, wychowawcy, nauczyciele, rodziny wychowanków i nasi przyjaciele.

Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów, uczestnicząc w różnorodnych kołach zainteresowań. Oferta jest na tyle bogata, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Rodzice, zainteresowani umieszczeniem dziecka w internacie, składają podanie o przyjęcie do internatu.