Internat

Nasz drugi dom

Uczniowie mogą zamieszkać w internacie mieszczącym się w tym samym budynku co szkoła. Przeciętnie w ciągu roku w internacie mieszka ponad 100 wychowanków. Wydzielone są odrębne przestrzenie dla młodszych wychowanków, dziewcząt i chłopców. Małe dzieci mają również oddzielną stołówkę. Dzieci i młodzież przebywają pod opieką wychowawców. W grupach żeńskich są to panie, w młodszych panie i panowie, a w grupach męskich zdecydowaną większość stanowią panowie. Wszyscy wychowawcy są tyflopedagogami, którzy systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje i umiejętności. W celu właściwego dbania o rozwój podopiecznych, wychowawcy ściśle współpracują z nauczycielami, psychologami, pedagogami, rodzicami, kierownictwem internatu i innymi specjalistami. Wychowankowie zakwaterowani są w dwu-, trzy- i czteroosobowych pokojach. Z roku na rok poprawiają się warunki mieszkaniowe. Pokoje i świetlice są systematycznie odnawiane i wyposażane w nowe meble.

Wychowawcy w szczególny sposób otaczają opieką dzieci i młodzież, tworząc rodzinną, serdeczną atmosferę, aby miejsce, w którym niejednemu dziecku przyjdzie spędzić wiele lat, było przyjazne, bezpieczne i sprzyjało rozwojowi wychowanków. Wychowawcy realizują bardzo ciekawe projekty i programy, o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym. Wszystkie zabiegi tyflopedagogów mają na celu jak najlepsze przygotowanie podopiecznych do przyszłego, dorosłego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. W godzinach popołudniowych można w każdej chwili porozmawiać z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym. Organizują oni też dla wychowanków internatu tematyczne zajęcia grupowe.

Każda grupa internatowa ma do swojej dyspozycji świetlicę w której może spotykać się na zajęciach ze swoim wychowawcą. Jest to też miejsce, gdzie przy jego pomocy można odrabiać lekcje, w każdej chwili porozmawiać o małym i dużym problemie, wspólnie pośpiewać, używać komputera, itp. Miejscem, gdzie tworzy się domowa atmosfera, są również kuchenki internatowe wyposażone w naczynia i nowoczesny sprzęt AGD.

Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów uczestnicząc w różnorodnych kołach zainteresowań. Oferta jest na tyle bogata, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wśród wielu zdarzeń w ciągu roku wymienić można wycieczki sobotnio-niedzielne, konkursy tematyczne, spływy kajakowe, wyjazdy do kina, teatru, dyskoteki, baliki, wystawy i wiele innych. Szczególną rolę integrującą całą społeczność szkolną odgrywają: Ośrodkowa wigilia oraz odbywający się pod koniec maja Piknik Rodzinny. Spotykają się wówczas wychowankowie, absolwenci, wychowawcy, nauczyciele, rodziny wychowanków i nasi przyjaciele.

Rodzice zainteresowani umieszczeniem dziecka w internacie składają podanie o przyjęcie do placówki.