ZAPRASZAMY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO.

Uprzejmie informujemy, że nasze Liceum Ogólnokształcące dysponuje wolnymi miejscami w klasach I,II i III o profilu humanistycznym (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia).
Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkół Ponadpodstawowych: