Ujednolicenie systemów akustycznych

22.02.2023 w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych miało miejsce spotkanie z Zarządem Dróg Miejskich dotyczące sygnalizacji akustycznej. Ośrodek nasz reprezentowali p. Joanna Dzięcioł i p. Wiesław Pawlak. Omówione były problemy związane z sygnalizacją akustyczną na terenie m. Poznania, dostosowanie jej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i planami na przyszłość. Przedstawiono innowacyjne projekty jakie mogą być wykorzystane na przejściach dla pieszych. Ustalono długofalowe działania mające na celu ujednolicenie systemów akustycznych w mieście. Program pilotażowy uwzględniający najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie jest obecnie realizowany w Poznaniu na skrzyżowaniu ul. J. Piłsudskiego i Dolskiej. Dalsze wymiany systemów będą wymieniane w zależności od dostępnych środków finansowych na tego typu inwestycje.