Reportaż ze szkoły branżowej I stopnia

NIGDY DOŚĆ WSPOMNIEŃ!

Dzisiaj mini reportaż z zajęć praktycznych, prowadzonych w ramach współpracy Szkoły Przysposabiającej do Pracy, wraz z kucharzami ze Szkoły Branżowej I stopnia. Myślę, że i uczniowie chętnie powspominają. Opracowanie przygotowane przez Justyna Łukowiecka. Zajęcia prowadzone przez: p. Justyna Łukawiecka i p. Karolina Leszczyńska-Popiak.