Księga Szkocka w brajlu

Jedyna w Polsce? A może i w Europie? „tyflo Matematyczna Księga z Owińsk” to niezwykła księga, powstała w 130 rocznicę urodzin Stefana Banacha. Nawiązuje do „Księgi Szkockiej”, którą współtworzyli wybitni profesorowie Lwowskiej Szkoły Matematycznej okresu międzywojennego.

Księga z Owińsk swoją wyjątkowość zawdzięcza dostępności: zadania wraz z rozwiązaniami zapisane są w dwóch wersjach – w brajlu i powiększonym druku.

Dziś przedstawiamy kolejne zadanie do rozwiązania:

Brajlowskie punktowce.

Ile różnych liczb można utworzyć za pomocą jednego punktu brajlowskiego (nie wliczając znaku liczby)? Pewnie tylko liczbę 1. A z dwóch punktów? Z trzech? Wypisz wszystkie liczby utworzone z 1, 2, 3, 4 i 5 punktów. Oznacz je odpowiednio:  B1,  B2,  B3,  B4,  B5.

Kto znajdzie najwięcej liczb? Oczywiście na zwycięzcę czeka nagroda – gra planszowa, a dla uczestników przewidziane są upominki.