Gość z Kijowa

Od kilku dni przebywa w naszym Ośrodku gość z Kijowa – pan Vladimir Batischev. Zawodowo zajmuje się tańcem osób niewidomych w powiązaniu z nauką orientacji przestrzennej oraz działaniami związanymi z ćwiczeniem poprawnej postawy ciała osób z dysfunkcjami wzroku. Przez 10 dni prowadzi zajęcia zarówno z zainteresowanymi pedagogami naszego Ośrodka, jak i z dziećmi. Bardzo dziękujemy Panie Włodzimierzu za wiedzę oraz dziesiątki godzin wykładów i zajęć praktycznych!