Terapia widzenia w Ośrodku polega na rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem, dlatego pomaga zwiększyć wykorzystanie widzenia w codziennym funkcjonowaniu.

Najważniejsze cele terapeutyczne to:
•    stymulowanie do patrzenia
•    stymulowanie widzenia
•    rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, fiksacja, śledzenie, zbieżność, przenoszenie spojrzenia, wodzenie, przeszukiwanie)
•    kształtowanie i doskonalenie percepcji przedmiotów trójwymiarowych
•    kształtowanie i doskonalenie percepcji form dwuwymiarowych (ilustracje)
•    rozwijanie pojęć (identyfikowanie i nazywanie przedmiotów)
•    doskonalenie pamięci wzrokowej
•    osiąganie większej sprawności wzrokowej (m.in. identyfikowanie obiektów na obrazkach, dobieranie obiektów i obrazków według określonych cech, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych, dopełnianie wzrokowe – rozróżnianie i identyfikowanie związków zachodzących na obrazkach, znakach abstrakcyjnych i figurach)
•    ocena i modyfikacja najbliższego otoczenia dziecka, by dopasować je do potrzeb i możliwości wzrokowych dziecka.
•    dobór pomocy optycznych i nieoptycznych.

Terapia poprzedzona jest funkcjonalną oceną widzenia, do której wykorzystuje się specjalistyczne testy ( L. Hyvarinen, testy widzenia stereoskopowego, testy widzenia barwnego czy arkusz DAP z programu Barragi i Morris).
Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualny program terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka.