W Ośrodku zajęcia neurologopedyczne odbywają się indywidualnie z uczniem raz w tygodniu. Czas trwanie zajęcia to 60 minut. Ze względu na zaburzenia rozwojowe naszych uczniów, często są to niepełnosprawności sprzężone, zajęcia logopedyczne oparte są na holistycznej logoterapii.

Metody pracy dobierane są indywidualnie do potrzeb uczniów. Na zajęciach wykonywane są masaże twarzy metodą Castillo Moralesa ze szczególnym uwzględnieniem mięśnia okrężnego ust. Masaże wewnętrzne narządów artykulacyjnych ( mięśni poprzecznych języka, prowokowanie do pionizacji języka, dziąseł, podniebienia twardego) z wykorzystaniem wibratorów logopedycznych, szczoteczek do zębów, płynów o różnych smakach i temperaturach (kwaśne soki owocowe, słodkie herbaty).

Nauka gryzienia i żucia. Rozwijanie wokalizacji, usprawnianie oddychania, kształtowanie i rozumienie mowy biernej i czynnej. Ćwiczenia ortofoniczne, logorytmiczne  i artykulacyjne.

Na zajęciach wykorzystywane są metody wspomagające terapię logopedyczną:
- elementy metody Integracji Sensorycznej,
- program E. Wianeckiej  "Słucham i uczę się mówić",
- metoda " Manualnego torowania głosek" E Wianeckiej,
- alternatywne i wspomagające metody komunikacji ( gesty i piktogramy dostosowane do możliwości
  komunikacyjnych uczniów),
- program aktywności Ch. Knilla "Dotyk i komunikacja".