Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
mgr Maria Tomaszewska
wraz z pracownikami Ośrodka
zaprasza psychologów i pedagogów
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
do udziału w spotkaniu pt.:
Aspekt wzrokowy w pracy psychologa i pedagoga
z perspektywy innych specjalistów
które odbędzie się w naszej placówce w dniu 18 maja 2018r.
w godzinach 10.00-16.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i ma służyć wymianie doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą
z dysfunkcją wzroku.