eko06W marcu czworo Ekouczniów: Asia Turek, Karolina Wszołek, Kacper Walkowiak i Ola Wiśniewska wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO PLANETA”. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ideą konkursu jest upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska, zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego i aktywizacja młodzieży. Oczekujemy na wyniki i trzymamy kciuki.