Zapraszamy na Dni Otwarte

Plakat promujący Dni Otwarte: w górnej części logo Ośrodka z nazwą: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, poniżej tekst: zaprasza na Dni otwarte.  Po prawej stronie 3 fotografie obrazujące uczniów na zajęciach integracji sensorycznej w parku Orientacji Przestrzennej, uczniów szkoły branżowej w zawodzie kucharz, w pracowni gastronomicznej oraz ucznia podczas zajęć terapii widzenia, pracującego przy powiększalniku. Po lewej stronie plakatu tekst: 4 marca 2023 Szkoła Podstawowa zapisy na indywidualny spacer po Ośrodku tel. 618126737 wewn. 114 11 marca 2023 Szkoły Ponadpodstawowe: Liceum, Branżowe I i II stopnia, SPDP zapisy na indywidualny spacer po Ośrodku tel. 618126737 wewn. 113, 6 maja 2023 10.00-13.00 Dzień Otwarty dla kandydatów do wszystkich typów szkół logo telefonu 618126737 logo strony www www.niewidomi.edu.pl

Zapraszamy na DNI OTWARTE:

4 marca indywidualne spacery po Ośrodku dla kandydatów do Szkoły Podstawowej (zapisy pod numerem telefonu 61/8126737 wewn. 114),

11 marca indywidualne spacery po Ośrodku dla kandydatów do Liceum, Branżowych I i II stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy (zapisy pod numerem telefonu 61/8126737 wewn. 113)

oraz 6 maja 10-13 dla kandydatów do wszystkich typów szkół – zapraszamy bez zapisów.
Do zobaczenia!