Wysyłki edukacyjne map tyflologicznych

W Polsce powstaje na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii cudo nad cudami – TYFLOLOGICZNY ATLAS POLSKI – dwutomowe dzieło zawierające kilkadziesiąt plansz ukazujących geograficznie nasz Kraj wraz z kompletem broszur i książek zarówno w druku powiększonym jak i w piśmie brajla – prace nad nim trwały wiele lat i jeszcze pewno kilka miesięcy potrwają, nim ukaże się wydanie tego dzieła. (Pierwsza wersja tego Atlasu powstała w naszym Ośrodku w Owińskach w technologii papieru pęczniejącego wiele lat temu !!!.) Do naszych dzieciaków z rewalidacyjnej grupy Tyflografika – Podpis – niektóre z arkuszy atlasu już zostały wysłane. Jesteście pierwszymi, którzy praktycznie mogą popatrzeć, co też tam jest na tych mapach. Cieszę się i na pewno za kilka dni „odpytam” z wrażeń !!!!!!