Tym, którzy odeszli

Nasza pamięć tym, którzy odeszli, dla których Ośrodek był drugim domem…

Na tle kilku pożółkłych liści napis: tym, którzy odeszli, dla których Ośrodek był drugim domem... W lewym dolnym narożniku logotyp naszego Ośrodka.