OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Fiata Ducato. Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka