Nowoczesne technologie edukacyjne

Nowoczesne technologie oparte na koncepcjach tyflopedagogów sprzed stuleci… Rozpoczynamy serię zajęć pozwalających sprawnie opanować metody i sposoby wykonywania podpisu, oraz poznawania kształtów liter jakimi posługuje się świat ludzi widzących! Robimy to na opracowanych i wykonanych w naszym Ośrodku w Owińskach, dedykowanych tym zajęciom planszach reliefowych i specjalnych przyborach do ćwiczeń. Szczegóły wkrótce w artykule poświęconym tej metodzie!