Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Czwartkowe obchody święta Białej Laski z powodu stanu epidemicznego odbyły się lokalnie w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej w Owińskach. Dla uczniów przygotowaliśmy wystawę poświęconą tematyce białej laski.

Można było poczytać o historii powstania białej laski, o funkcji jaką spełnia dla osoby z uszkodzonym wzrokiem oraz uzyskać wskazówki jak udzielać pomocy osobie niewidomej. Na zdjęciach zaprezentowano metody poruszania się z białą laską m.in. w ruchu drogowym oraz pomieszczeniach.

Druga część ekspozycji to migawki z życia naszego Ośrodka w Owińskach. Obchody święta Białej Laski mają uwrażliwić młodych uczniów na potrzeby osób z dysfunkcjami narządu wzroku, które pragną realizować swoje plany i marzenia, a także w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Pamiętajmy każdego dnia, że spotykając osoby niewidome lub słabowidzące, zawsze w miarę możliwości możemy zaproponować im swoją pomoc.

Biała laska posiada moc sprawczą – wyzwala chęć pomocy innym.