„Sztuka w szkole branżowej”

Zakończył się  projekt – ,,Sztuka w szkole branżowej”. Projekt zrealizowano z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Poznaniu we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Muzeum Narodowym w Poznaniu. Z naszego SOSW  udział brali: Magdalena Ciura, Katarzyna Kamińska, Agnieszka Suprowicz, Marek Jakubowski i Janusz Kur. Materiały podsumowujące poniżej.