Strzelectwo Laserowe Bezwzrokowe na Dzień Dziecka

Strzelectwo Laserowe Bezwzrokowe
na Dzień Dziecka

Dzień Dziecka dopiero jutro, a my świętowanie rozpoczęliśmy kilka dni wcześniej mini zawodami Strzelectwa Laserowego Bezwzrokowego. Uczniowie 3c Szkoły Przysposabiającej do Pracy rywalizowali o „mistrza słuchu”, bo Strzelectwo Laserowe Bezwzrokowe to przede wszystkim trening słuchu i skupienia.

Magda, Marysia, Zuzia i Kajtek dzielnie walczyli z wyzwaniem, jakie postawiły przed nimi p. Monika i p. Natalia. W efekcie tytuł mistrza przypadł Zuzi, ale radość zabawy towarzyszyła wszystkim uczestnikom nimi zawodów.

Kajtek w trakcie strzelania
Marysia w trakcie strzelania, z asystą p. Natalii
Magda w traksie treningu strzeleckiego
Zuzia w trakcie treningu, asystuje jej p. Natalia