Rajd Kokoryczowe wzgórze

W poniedziałek 18 września odbył się pierwszy po wakacjach rajd Szkolnego Koła PTTK „W zasięgu ręki”. Tym razem udaliśmy się na drugą stronę rzeki Warty przez nowo otwartą kładkę pieszo – rowerową. Betonowa kładka zrobiła na nas niesamowite wrażenie. Bardziej odważni i sprawni uczniowie wspięli się na ponad 20 metrową platformę widokową, z której można podziwiać najbliższe miejscowości. Przejście przez kładkę zbiegło się z akcją gminną: „Gmina Czerwonak nosi odblaski” więc wszyscy uczestnicy rajdu mogli się zaopatrzyć w koszulki lub inne odblaskowe gadżety niezbędne każdemu pieszemu. Pogoda dopisywała i chętnie wyruszyliśmy w nieznane dotąd lasy. Pierwsza grupa udała się w kierunku Radojewa, by zobaczyć Kokoryczowe wzgórze. Wzgórze porasta mnóstwo roślin w tym rannik zimowy i kokorycz, od której wzgórza wzięły swoją nazwę. Na uwagę zasługuje również aleja okazałych platanów oraz sztuczne ruiny, które wzniesiono na szczycie jednego ze wzgórz. Druga grupa udała się w przeciwnym kierunku brzegu Warty, by dotknąć i zobaczyć olbrzymie dęby Marianowskie. Dębów jest kilkadziesiąt, a obwód wielu z nich przekracza 5 metrów i ma status pomników przyrody. Dróżka była dość wąska i porośnięta mnóstwem pokrzyw, więc nasza wyprawa nie należała do najprzyjemniejszych. Do Ośrodka wróciliśmy zmęczeni, ale bogatsi o nowe doświadczenia. Czekamy na dalsze wyprawy.