Pożegnanie absolwentów klasy 4B

28 kwietnia w naszym Ośrodku odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów klasy 4 B Liceum Ogólnokształcącego. Pięcioro uczniów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Pan Dyrektor Bartłomiej Maternicki odczytał skierowany do abiturientów list Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego z życzeniami  powodzenia  w dalszym życiu i pomyślności na egzaminie dojrzałości. Następnie Pan Dyrektor zwrócił się do wychowanków z osobistymi słowami podziękowania za wspólnie spędzony czas i wysiłek włożony w naukę.  W wyjątkowo pięknych i wzruszających słowach pożegnał uczniów również  Przewodniczący Rady Rodziców Pan Mikołaj Sobczak. Do koleżanek i kolegów opuszczających mury Ośrodka ciepłe słowa skierowali reprezentanci Samorządu Uczniowskiego i przekazali im pamiątkowe upominki. Na zakończenie, jedna z absolwentek skierowała do Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, rodziców i wychowawczyni klasy przejmujące słowa podziękowania za wyjątkowy czas spędzony w naszym Ośrodku, wsparcie i trud włożony w wychowanie i edukację.   Uroczystość pożegnania absolwentów prowadzili uczniowie pod opieką pań: Marii Kaliszan – Kaźmierczak i Joanny Bukowskiej – Wojtkowiak.