Ogłoszenie

Na podstawie Rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach przedstawia harmonogram pracy placówki od 20 grudnia br:
– W okresie od dnia 20.12.2021 r. do dnia 09.01.2022r uczniowie klas 4a,5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b szkoły podstawowej oraz klas 1a, 2a, 3a, 3b, 3c, 3d Liceum Ogółnokształcącego pobierają naukę w formie zdalnej, pozostali uczniowie Ośrodka kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wewnętrzych przepisów.
– W okresie od dnia 20.12.2021 r. do dnia 09.01.2022r zajęcia WWRD, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia praktycznej nauki zawodu dla wszystkich klas szkoły branżowej oraz zajęcia rewalidacyjne są realizowane stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wewnętrzych przepisów.
– W okresie od dnia od dnia 20.12.2021 r. do dnia 09.01.2022 r internat pracuje stacjonarnie, zmianie ulega organizacja roku szkolnego w zakresie 06.01.2022 roku – tego dnia internat jest nieczynny.

Z życzeniami zdrowia
Bartłomiej Maternicki
Dyrektor Ośrodka