NOWE TECHNOLOGIE W OŚRODKU W OWIŃSKACH – część trzecia.

Prezentujemy nasze najnowsze urządzenia, narzędzia oraz metodyczne rozwiązania tyfloedukacyjne. Po feriach zainteresowani pedagodzy naszego Ośrodka będą uczestniczyć w kursach oraz szkoleniach z ich wykorzystaniem. Trudno w postach na kilku fotografiach czy filmach pokazać ogromne możliwości jakie otwierają się przed nowoczesnym wykonywaniem pomocy dydaktycznych dla naszych uczniów. Rodzic dziecka z dysfunkcją wzroku czy tyflopedagog natychmiast zauważy jednak ich przeogromną użyteczność.

Dziś urządzenie do tłoczenia reliefowego – termoformierka.
Na urządzeniu, korzystając z bezbarwnej lub kolorowej folii typu PET lub R-pet (ale także z innych materiałów pozwalających się formować pod wpływem temperatury), możemy uzyskiwać wszelkiego rodzaju wypukłe (także fakturowane) pomoce dydaktyczne. Wysokość reliefu jaki możemy osiągnąć może wynosić nawet 3 – 4 centymetry! Obszar faktyczny efektywnego reliefu to pełen format A3.
W celu termofomowania konieczne jest przygotowanie odpowiednich matryc. Jeśli są wykonane w odpowiednio trwałej technologii możemy je wykorzystywać do wykonania nawet setek idealnie powtarzalnych reliefowych kopii. Opisy i oznaczenia oprócz opracowanych przed laty w Polsce tyflograficznych znaków reliefowych mogą być wykonywane w idealnej jakości piśmie brajla lub powracającym do łask piśmie Kleina. Potocznie podobne urządzenia nazywano kiedyś „kserografem dla niewidomych” z tego względu, iż na odpowiednio cienkiej folii można wykonywać kopie tekstów brajlowskich wykonanych na papierze.