„Laboratoria Przyszłości”

Wykorzystanie pomocy dydaktycznych podczas lekcji matematyki w klasie 8c. Pomoce zakupione w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”