Konferencja „Potrzeby Edukacyjne Ucznia Niewidomego”

Nasza piękna aula przeważnie gości dzieci. W czwartek 24 listopada było zupełnie inaczej.

Od rana do godzin popołudniowych trwało spotkanie organizowane przez Powiat Poznański i nasz Ośrodek.

Na konferencji w sprawie dostosowania wymogów edukacyjnych i egzaminacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych gościli i zabierali głos: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Paweł Wdówik, dr Marcin Smolik – dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej, Wielkopolski Wicekurator Oświaty – Zbigniew Talaga, Wicestarosta poznański Pan Tomasz Łubiński, Pani Mecenas Katarzyna Heba, Dyrektorzy polskich Ośrodków i pedagodzy. Konferencję prowadził dyrektor Ośrodka w Owińskach Pan Bartłomiej Maternicki.

Trwa pisemne opracowanie sprawozdania ze spotkania. Mamy nadzieję, że za kilka dni poinformujemy o uzgodnionych wynikach.