Komunikat

W POROZUMIENIU Z NASZYM ORGANEM PROWADZĄCYM – STAROSTWEM POWIATOWYM W POZNANIU. DYREKCJA OŚRODKA DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH. INFORMUJE NASZYCH UKRAIŃSKICH PRZYJACIÓŁ, ŻE W RAZIE POTRZEBY PRZYJMIEMY W NASZE PROGI DZIECI NIEWIDOME I SŁABOWIDZĄCE Z TERENU UKRAINY. ZAPEWNIAMY POZA EDUKACJĄ TAKŻE OPIEKĘ PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, TERAPEUTÓW I MIEJSCE W INTERNACIE. UKRAINO – JESTEŚMY Z TOBĄ!

ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ З НАШИМ КЕРІВНИМ ОРГАНОМ – Повітовим староством у м. Познань – ДИРЕКЦІЯ ЦЕНТРУ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ В ОВІНСЬКАХ ІНФОРМУЄ НАШИХ УКРАЇНСЬКИХ ДРУЗІВ, ЩО У ВИПАДКУ ПОТРЕБИ МИ ГОТОВІ ПРИЙНЯТИ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ З УКРАЇНИ до нашої школи. Окрім освіти, ми також надаємо догляд педагогів, психологів, терапевтів та місце в Інтернaті. УКРАЇНО – МИ З ВАМИ!