Komunikat

Dyrektor Ośrodka informuje, że w tygodniu 14.02.2022- 18.02.2022 placówka będzie funkcjonowała tak jak w poprzednich dwóch tygodniach, tzn.:
1. Uczniowie klas 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b szkoły podstawowej oraz klas 1a, 2a, 3a, 3b, 3c, 3d Liceum Ogółnokształcącego pobierają naukę w formie zdalnej. Pozostali uczniowie Ośrodka kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wewnętrzych przepisów.
2. Zajęcia WWRD, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia edukacyjne i praktycznej nauki zawodu dla wszystkich klas szkoły branżowej oraz zajęcia rewalidacyjne są realizowane stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wewnętrzych przepisów.
3. Internat pracuje stacjonarnie, za wyjątkiem weekendów (wychowankowie opuszczają internat w piątek do godz. 16.00 i wracają w niedzielę od godz. 15.00 lub w poniedziałek przed lekcjami).

Taka organizacja pracy placówki została uzgodniona z Radą Rodziców, której w tym miejscu dziękuję za wsparcie i współpracę.
O organizacji pracy od 21.02.2022, w związku z zapowiedziami ministra MEiN, poinformujemy natychmiast po ukazaniu się nowego Rozporządzenia.

Bartłomiej Maternicki
Dyrektor Ośrodka