Jubileuszowy konkurs Fotograficzny

Ośrodek dla Dzieci Niewidomych w ramach obchodów 75 lecia istnienia placówki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem –Piękno zamknięte w kadrze.

Regulamin konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty, zachęcamy do udziału profesjonalistów i amatorów; nie narzuca się ograniczeń wiekowych.

2. Czas trwania Konkursu: 01.04.2020- 24.04.2020.

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii lub serii fotografii, przedstawiających budynek Ośrodka lub/ i Park Orientacji Przestrzennej.

Fotografie w formie cyfrowej należy przesłać na adres mailowy:

magdalena.ciura@niewidomi.edu.pl w terminie nieprzekraczalnym – 24.04.2020 do godziny 24.00/ w temacie wiadomości proszę napisać: Konkurs Fotograficzny.

Prace nadesłane po upływie wskazanego terminu nie będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej.

4. Wyniki Konkursu i listę Lauratów Komisja Konkursowa przedstawi 25.04.2020, na stronie internetowej Ośrodka oraz profilu FB. Laureaci otrzymają takze powiadomienie w formie e- mailowej.

5. Nagrodzone prace zostaną wystawione dla publiczności podczas Jublileuszowego Wernisażu.

6. Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację prac przez Organizatorów w mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych. Prace konkursowe nie mogą być pracami publikowanymi i nagrodzonymi w innych konkursach.

7. Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu, zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Decyzja Komisji Konkursowej w składzie: Krzysztof Mikulski, Paweł Krause, Magdalena Ciura jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

9.Nagrody:

– I miejsce,

– II miejsce,

– III miejsce,

– wyróżnienie. Nagrody będą miały charakter rzeczowy.