Wspominamy tych, którzy odeszli

Zbliża się wyjątkowy czas zadumy – Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Odwiedzając groby bliskich, wspomnijmy także zmarłych członków naszej ośrodkowej społeczności. Odeszli, ale zostali w naszej pamięci…

Osoby, które zmarły w minionym roku:

Uczennica –  ś.p. Martynka Raczyńska

Portret Martynki

Nauczyciel- wizjoner , opiekun Muzeum Tyflologicznego –  Marek Jakubowski

Portret Marka (Kuby) w wirydarzu