Aktywna tablica – lekcje otwarte

W tym tygodniu w Ośrodku odbywały się lekcje otwarte w ramach współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Mosinie. Zajęcia realizowane były w ramach projektu Aktywna tablica.

Uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach z informatyki dotyczących wstępu do programowania w języku Python z zastawaniem czytników ekranu. Podczas zajęć wykorzystane zostały materiały wydrukowane na zakupionej w ramach projektu drukarce brajlowskiej – Index Everest. Do realizacji lekcji wykorzystano również materiały elektroniczne zawierające podstawowe treści z zakresu programowania oraz dodatkowe informacje dla osób niewidomych opisujące możliwość nauki programowania za pomocą „konsoli Pythona” – komponentu programu mówiącego.

Uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej uczestniczyli w lekcji matematyki – klasyfikacja czworokątów. Rozwinęli podstawowe kompetencje w zakresie nauk ścisłych, nauczyli się rozpoznawania czworokątów z zastawaniem grafik dotykowych. Materiały do zajęć zostały przygotowane na drukarce brajlowskiej do wydruku wypukłego Tiger.