PRZERWA ZIMOWA W PARKU ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

Park Orientacji Przestrzennej będzie zamknięty w okresie od 1 listopada 2023 do 31 marca 2024.

Park Orientacji Przestrzennej to wyjątkowy w Europie model przestrzeni służącej rehabilitacji i rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku. Dzięki staraniom Powiatu Poznańskiego przy udziale dotacji Unijnych na terenie pocysterskiego zespołu klasztornego powstał park o powierzchni prawie 3 hektarów, którego otwarcie nastąpiło 3 września 2012 roku. Stworzona otwarta strefa rekreacji jest połączeniem parku krajobrazowego i odtworzonego ogrodu barokowego wraz z zabytkową aleją grabową. Zainstalowane urządzenia w Parku oraz zastosowane rozwiązania architektoniczne (zagospodarowanie przestrzeni) stanowią pomoc dla osób niewidzących i słabowidzących w nauce orientacji przestrzennej.

Widok panoramiczny na ogród barokowy.

Widok ogólny terenu Ośrodka z Parkiem Orientacji i budynkami przyległymi.

Park jest czynny dla gości:

indywidualnych

poniedziałek -piątek w godzinach 9.00-11.00

sobota, niedziela oraz święta w godzinach 10.00-16.00

lipiec i sierpień codziennie w godz. 9.00-18.00

grupy zorganizowane –wymagana telefoniczna lub mailowa rezerwacja, przy składaniu rezerwacji należy zaznaczyć potrzebę otrzymania faktury, oraz określić ilość osób uczestniczących w wycieczce.

Dyrektor Ośrodka wprowadza z dniem  01.04.2022 roku następujący cennik za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej:

  1. Dla grup zorganizowanych 8 zł brutto /osobę, dla dzieci do 3 roku życia zwolnienie z opłat.
  2. Dla indywidualnych zwiedzających – zwolnienie z opłat do odwołania, każda osoba wchodząca do Parku zobowiązana jest podpisać „listę zwiedzających”.

Dla grup zorganizowanych wymagana jest telefoniczna lub mailowa rezerwacja. Przy składaniu rezerwacji należy zaznaczyć potrzebę otrzymania faktury i podać wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia oraz określić ilość osób uczestniczących w wycieczce.

Opłatę za wstęp do Parku należy  wpłacić   na  konto 70 1030 1247 0000 0000 8722 6042 najpóźniej na dzień przed przybyciem na miejsce. Opiekun/organizator  wycieczki przed wejściem do Parku okazuje potwierdzenie dokonania płatności.

Dane do faktury prosimy przesyłać na adres mailowy park@niewidomi.edu.pl

W związku z możliwością wprowadzenia ograniczenia liczby osób jednocześnie  odwiedzających obiekt, zastrzegamy sobie prawo do czasowego zamknięcia wejścia na teren Parku.

Regulamin Parku

Michał Wasążnik  
nr tel.  61-812-65-05 nr wewnętrzny 160

W pozostałych godzinach na terenie Parku odbywają się zajęcia edukacyjne dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, dementuje informację na temat likwidacji Parku Orientacji Przestrzennej. Wszelkie informację dotyczące Parku Orientacji Przestrzennej dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu https://powiat.poznan.pl/ oraz na stronie internetowej naszego Ośrodka. https://www.niewidomi.edu.pl/