Park Orientacji Przestrzennej

Widok panoramiczny na ogród barokowy.

Park Orientacji Przestrzennej to wyjątkowy w Europie model przestrzeni służącej rehabilitacji i rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku. Dzięki staraniom Powiatu Poznańskiego przy udziale dotacji Unijnych na terenie pocysterskiego zespołu klasztornego powstał park o powierzchni prawie 3 hektarów, którego otwarcie nastąpiło 3 września 2012 roku. Stworzona otwarta strefa rekreacji jest połączeniem parku krajobrazowego i odtworzonego ogrodu barokowego wraz z zabytkową aleją grabową. Zainstalowane urządzenia w Parku oraz zastosowane rozwiązania architektoniczne (zagospodarowanie przestrzeni) stanowią pomoc dla osób niewidzących i słabowidzących w nauce orientacji przestrzennej.

Widok na mostek nad stawem.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, dementuje informację na temat likwidacji Parku Orientacji Przestrzennej. Wszelkie informację dotyczące Parku Orientacji Przestrzennej dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu https://powiat.poznan.pl/ oraz na stronie internetowej naszego Ośrodka. https://www.niewidomi.edu.pl/

Park jest czynny dla gości:

indywidualnych:

poniedziałek -piątek w godzinach 9.00-11.00

sobota, niedziela oraz święta w godzinach 10.00-16.00

lipiec i sierpień codziennie w godz. 9.00-18.00


Wykaz dni niedostępnych dla zwiedzających Park:

Maj: 7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,24

Czerwiec: 8,10,11,12,21


grupy zorganizowane –wymagana telefoniczna lub mailowa rezerwacja, przy składaniu rezerwacji należy zaznaczyć potrzebę otrzymania faktury, oraz określić ilość osób uczestniczących w wycieczce. Grupy chętne do odwiedzenia w jednym terminie Muzeum, Aromatorium oraz Parku zapraszamy w każdą środę po wcześniejszej rezerwacji.

Dyrektor Ośrodka wprowadza z dniem  01.04.2022 roku następujący cennik za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej:

  1. Dla grup zorganizowanych 8 zł brutto /osobę, dla dzieci do 3 roku życia zwolnienie z opłat.
  2. Dla indywidualnych zwiedzających – zwolnienie z opłat do odwołania, każda osoba wchodząca do Parku zobowiązana jest podpisać „listę zwiedzających”. 

Dla grup zorganizowanych wymagana jest telefoniczna lub mailowa rezerwacja. Przy składaniu rezerwacji należy zaznaczyć potrzebę otrzymania faktury i podać wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia oraz określić ilość osób uczestniczących w wycieczce.

Opłatę za wstęp do Parku należy  wpłacić   na  konto 70 1030 1247 0000 0000 8722 6042 najpóźniej na dzień przed przybyciem na miejsce. Opiekun/organizator  wycieczki przed wejściem do Parku okazuje potwierdzenie dokonania płatności.

 Dane do faktury prosimy przesyłać na adres mailowy park@niewidomi.edu.pl

W związku z możliwością wprowadzenia ograniczenia liczby osób jednocześnie  odwiedzających obiekt, zastrzegamy sobie prawo do czasowego zamknięcia wejścia na teren Parku.

 Michał Wasążnik  
nr tel.  61-812-65-05 nr wewnętrzny 160

W pozostałych godzinach na terenie Parku odbywają się zajęcia edukacyjne dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Park Orientacji Przestrzennej posiada certyfikat Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego