Branżowa Szkoła I Stopnia kształci uczniów w zawodzie:
• tapicera (oddziały dla słabowidzących)
• koszykarza - plecionkarza (oddziały dla niewidomych i słabowidzących)
• kucharza (oddziały dla słabowidzących)
Etap edukacyjny w szkołach zawodowych trwa 3 lata.
Przyjmujemy młodzież niepełnosprawną na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz orzeczenia o niepełnosprawności. Wszyscy kandydaci muszą posiadać orzeczenie z Poradni Medycyny Pracy.

 

Tapicer

Nauka trwa 3 lata dając możliwość zdobycia konkretnego zawodu osobom słabowidzącym. Podczas kształcenia zwracamy szczególną uwagę na znajomość najnowszych rozwiązań stosowanych w produkcji mebli tapicerowanych. Wiadomości z technologii, materiałoznawstwa i rysunku technicznego, są nauczane na podstawie dostosowań przedstawionych w orzeczeniach ucznia. Praktyki odbywają się w firmie „MARKOS”, która produkuje meble na rynek polski i europejski i jest gwarantem dobrego nauczania.

 

Koszykarz-plecionkarz

W trakcie trzyletniej nauki zawodu  uczniowie poznają specyfikę artystycznego i technologicznego wyplotu koszy. Nauczanie tego zawodu prowadzi na terenie kraju tylko kilka szkół, a w naszym Ośrodku przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/ kwalifikacje w zawodzie na podstawie opracowanych przez nauczycieli materiałów. Praktyka zawodowa odbywa się na terenie Ośrodka pod kierunkiem nauczycieli zawodu.

Kucharz

W tym zawodzie kształcenie trwa trzy lata. Młodzież oprócz przedmiotów teoretycznych odbywa praktykę pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry. Uczymy zamiłowania i nowatorskiego podejścia do zawodu. Pracę opieramy na przygotowanych i przystosowanych dla każdego ucznia materiałach dydaktycznych. Nasi absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w zakładach małej gastronomii ale również podejmują zawodowe wyzwania w większych zakładach gastronomicznych.