Gimnazjum to trzeci etap edukacyjny.

Młodzież kształci się w klasach liczących niewielu uczniów (do 10 osób). Nauczanie  prowadzone  jest  w  oparciu o zindywidualizowany program. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna służy pomocą młodzieży, jest wsparciem dla rodziców.
Mamy  dobrze  wyposażone  sale  informatyczne ze specjalisty-cznym oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb uczniów z dysfunkcjami wzroku.
Obowiązkowymi językami obcymi w naszej szkole są: język angielski  i  język niemiecki. Zależy  nam na wspieraniu uczniów w procesie nauczania, dlatego zapewniamy dużą ilość godzin dydaktyczno- wyrównawczych oraz rewalidacyjnych: doskonalenie brajla, orientacja przestrzenna, doskonalenie technik szkolnych, rysunek matematyczny, terapia pedagogiczna. Ponadto oferujemy szeroki zakres działań pozalekcyjnych, pozwalających na rozwijanie zdolności i umiejętności oraz zainteresowań młodzieży. Należą do nich, między innymi, zajęcia: językowe, komputerowe, teatralne, plastyczne, muzyczne (zespół „Dzieci Papy”) turystyczne, ekologiczne, sportowe (basen, tenis dźwiękowy, piłka bramkowa, siłownia, taniec towarzyski). Mamy także całą gamę dodatkowych rewalidacji związanych ze zdrowiem ucznia: terapia widzenia, rehabilitacja ruchu, gimnastyka korekcyjna, socjoterapia, terapia manualna. Posiadamy laboratorium tyfloakustyczne, w którym uczniowie poznają dźwięki spotykane w otaczającym świecie. Dzięki temu doskonalą swoje umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej. Wspaniałym miejscem nauki samodzielnego poruszania się jest Park Orientacji Przestrzennej. W parku prowadzone są także inne zajęcia, podczas których uczniowie doświadczają świata wszystkimi zmysłami.
W naszym ośrodku każdy uczeń może korzystać z pomocy szkolnego doradcy zawodowego. Zapewniamy podstawową opiekę medyczną: lekarz, okulista, pielęgniarka. 
Wychowankowie z odległych miejsc naszego kraju mieszkają w internacie. Uczniowie dowożeni z okolic Owińsk mają do dyspozycji świetlicę. Dla uczniów trzeciego etapu edukacyjnego jest to osobna świetlica, zaspokajająca potrzeby gimnazjalistów. 

 
Zapraszamy do naszej szkoły.
Telefon kontaktowy: 618126737