WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2019/2020:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (po gimnazjum)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (po gimnazjum)

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

WYKAZ PRZYBORÓW SZKOLNYCH:

PRZYBORY SZKOLNE kl. I-III

 

 POZOSTAŁE DOKUMENTY:

STATUT OŚRODKA

PLAN PRACY OŚRODKA 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2018/2019

WEWNĘTRZNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

 

KARTY DO GRY "FIGURKI"

 

KARTY DO GRY "FIGURKI"- WERSJA DLA SŁABO WIDZĄCYCH

KARTY DO GRY "FIGURKI"- WERSJA DOTYKOWA DO WYDRUKU NA PAPIERZE PUCHNĄCYM

ZASADY GRY "FIGURKI"

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

na rok szkolny 2019/2020