LOGO

 

 

Park2

Park Orientacji Przestrzennej

Park Orientacji Przestrzennej to wyjątkowy w Europie model przestrzeni służącej rehabilitacji i rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku. Dzięki staraniom Powiatu Poznańskiego przy udziale dotacji Unijnych na terenie pocysterskiego zespołu klasztornego powstał park o powierzchni prawie 3 hektarów, którego otwarcie nastąpiło 3 września 2012 roku. Stworzona otwarta strefa rekreacji jest połączeniem parku krajobrazowego i odtworzonego ogrodu barokowego wraz z zabytkową aleją grabową. Zainstalowane urządzenia w Parku oraz zastosowane rozwiązania architektoniczne (zagospodarowanie przestrzeni) stanowią pomoc dla osób niewidzących i słabowidzących w nauce orientacji przestrzennej.

 

park2

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, dementuje informację na temat likwidacji Parku Orientacji Przestrzennej. Wszelkie informację dotyczące Parku Orientacji Przestrzennej dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu https://powiat.poznan.pl/ oraz na stronie internetowej naszego Ośrodka. https://www.niewidomi.edu.pl/

Park Orientacji Przestrzennej będzie otwarty w każdą sobotę oraz niedzielę maja, w godzinach 10.00-16.00. oraz ze względu na przypadający długi weekend majowy 3 maja (poniedziałek).

Wstęp dla:                            
- grupy zorganizowane -wymagana telefoniczna lub mailowa rezerwacja oraz uiszczenie opłaty za wstęp, numer konta i cennik w regulaminie.
- zwiedzający indywidualni - wstęp bezpłatny.
W związku z możliwością wprowadzenia ograniczenia liczby osób jednocześnie  odwiedzających obiekt, zastrzegamy sobie prawo do czasowego zamknięcia wejścia na teren Parku.

Zaleca się zakrywać nos i usta maseczką ochronną lub elementami odzieży.

Na terenie Parku i placu zabaw obowiązkowo należy:
-zachować 2-metrową odległość od innych osób,
-bezwzględnie stosować się do wytycznych ogólnokrajowych dotyczących pandemii,
-stosować się do zaleceń pracowników Parku,
-przestrzegać zasad organizacji i funkcjonowania placu zabaw i Parku w tym:
1.Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
2.W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
3. Opiekunowie posiadali środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny
4.Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
5.Nie spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
6.Nie zaleca się angażować w opiekę nad dziećmi korzystającymi z Parku i placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Uwaga od marca wprowadzamy opłatę dla grup zorganizowanych.

Dla grup zorganizowanych opłata wynosi 5zł./osobę. Opłatę należy uiścić na konto 70 1030 1247 0000 0000 8722 6042, najpóźniej dzień przed przybyciem na miejsce. Opiekun/ organizator wycieczki przed wejściem do Parku okazuje potwierdzenie dokonania płatności. Opłata za wejście do Parku nie podlega zwrotowi.

 Michał Wasążnik  
 nr tel.  61-812-65-05 nr wewnętrzny 160

W pozostałych godzinach na terenie Parku odbywają się zajęcia edukacyjne dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

logo 02A

 

Park Orientacji Przestrzennej posiada certyfikat Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego

 

 

 

Regulamin Parku

Film z otwarcia Parku

Film nakręcony przy użyciu drona

Wirtualny spacer po Parku

Galeria zdjęć