LOGO

 

 

Park2

 

Park Orientacji Przestrzennej

Park Orientacji Przestrzennej to wyjątkowy w Europie model przestrzeni służącej rehabilitacji i rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku. Dzięki staraniom Powiatu Poznańskiego przy udziale dotacji Unijnych na terenie pocysterskiego zespołu klasztornego powstał park o powierzchni prawie 3 hektarów, którego otwarcie nastąpiło 3 września 2012 roku. Stworzona otwarta strefa rekreacji jest połączeniem parku krajobrazowego i odtworzonego ogrodu barokowego wraz z zabytkową aleją grabową. Zainstalowane urządzenia w Parku oraz zastosowane rozwiązania architektoniczne (zagospodarowanie przestrzeni) stanowią pomoc dla osób niewidzących i słabowidzących w nauce orientacji przestrzennej.

 

park2 

Godziny otwarcia Parku Orientacji Przestrzennej dla zwiedzających:

Park Orientacji Przestrzennej czynny w sierpniu 2020:
grupy zorganizowane -każdy wtorek oraz czwartek miesiąca, w godzinach 9.00 do 16.00 - wymagana telefoniczna lub mailowa rezerwacja oraz uiszczenie opłaty za wstęp, numer konta i cennik w regulaminie.
zwiedzający indywidualni -wszystkie niedziele sierpnia, oprócz 30.08.2020, w godzinach 9.00-16.00, wstęp bezpłatny.
W pozostałych dniach (poniedziałek, środa piątek) przeprowadzane będą dezynfekcje urządzeń na placu zabaw, zgodnie z wytycznymi GIS.
Miesiąc lipiec będzie przeznaczony na wykonanie niezbędnych konserwacji i prac na terenie Parku.
W związku z możliwością wprowadzenia ograniczenia liczby osób jednocześnie  odwiedzających obiekt, zastrzegamy sobie prawo do czasowego zamknięcia wejścia na teren Parku.

Zaleca się zakrywać nos i usta maseczką ochronną lub elementami odzieży.

Na terenie Parku i placu zabaw obowiązkowo należy:
-zachować 2-metrową odległość od innych osób,
-bezwzględnie stosować się do wytycznych ogólnokrajowych dotyczących pandemii,
-stosować się do zaleceń pracowników Parku,
-przestrzegać zasad organizacji i funkcjonowania placu zabaw i Parku w tym:
1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
2. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
3. Zaleca się aby opiekunowie posiadali środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny.
4. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
5. Nie spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
6. Nie zaleca się angażować w opiekę nad dziećmi korzystającymi z Parku i placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Uwaga od marca wprowadzamy opłatę dla grup zorganizowanych.

Dla grup zorganizowanych opłata wynosi 5zł./osobę. Opłatę należy uiścić na konto 70 1030 1247 0000 0000 8722 6042, najpóźniej dzień przed przybyciem na miejsce. Opiekun/ organizator wycieczki przed wejściem do Parku okazuje potwierdzenie dokonania płatności. Opłata za wejście do Parku nie podlega zwrotowi.

 Michał Wasążnik  
 nr tel.  61-812-65-05 nr wewnętrzny 160

W pozostałych godzinach na terenie Parku odbywają się zajęcia edukacyjne dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

logo 02A

 

Park Orientacji Przestrzennej posiada certyfikat Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego

 

 

 

Regulamin Parku

Film z otwarcia Parku

Film nakręcony przy użyciu drona

Wirtualny spacer po Parku

Galeria zdjęć