Cykl kształcenia 3 lata

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

• j. angielski

• historia

• j. polski

Języki obce:

• J. angielski

• J. niemiecki

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym zapewnia dobre przygotowanie ogólnokształcące i pomaga w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia, a także w kreowaniu własnej kariery zawodowej.

Nasze atuty to:

• małe klasy (od 8 do 10 osób)

• wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań): 

- koło turystyczne,

- dyskusyjny klub filmowy

- zespół muzyczny i grupa teatralna

• specjalistyczna rehabilitacja,

•egzamin maturalny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

• pomoc psychologiczna, pedagogiczna i doradztwa zawodowego,

• stały dostęp do internetu 

• pomoce dydaktyczne przystosowane dla osób niewidomych i słabowidzących