Zgodnie z harmonogramem powrotu do nauki stacjonarnej (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Dyrektor Ośrodka
Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn