Na podstawie rozporządzenie MEiN Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach podaje plan pracy Ośrodka do 29 maja 2021r.

Od 10 maja 2021r. do 14 maja 2021r. w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego uczą się uczniowie:

- klas 1-8 Szkoły Podstawowej,

- oddziałów P1-P6 Szkoły Podstawowej,

- wychowankowie realizujący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,

- podopieczni Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Pozostałe klasy w ww. terminach zajęcia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne realizują w trybie zdalnym.

Od 17 maja 2021r. do 21 maja 2021r. w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego uczą się uczniowie:

- klas 1-8 Szkoły Podstawowej,

- oddziałów P1-P6 Szkoły Podstawowej,

- klas 1-3 Branżowej Szkoły I Stopnia,

- wszystkich oddziałów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy,

- wychowankowie realizujący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,

- podopieczni Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Pozostałe klasy w ww. terminach zajęcia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne realizują w trybie zdalnym.

Od 24 maja 2021r. do 28 maja 2021r. w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego uczą się uczniowie:

- klas 1-2 Liceum Ogólnokształcącego,

- klas 1-3 Branżowej Szkoły I Stopnia,

- wszystkich oddziałów Szkoły Przyspasabiającej do Pracy,

- klasy 8 Szkoły Podstawowej,

- uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej i oddziały P2 i P6, zajęcia edukacyjne w tym tygodniu realizują w poniedziałek 24 maja i piątek 28 maja, gdyż w dniach 25-27 maja odbywają się egzaminy ósmoklasisty (dni te są wolnymi od zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej).

W tym tygodniu, w poniedziałek 24 maja i piątek 28 maja, klasy 4-7, oddziały P1, P3, P4, P5 realizują zajęcia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne zdalnie ponieważ w dniach 25-27 maja odbywają się egzaminy ósmoklasisty (dni te są wolnymi od zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej).

Przypominamy, że Internat zmienia do końca roku szkolnego organizację pracy w sposób następujący :

a) Internat będzie pracował w trybie od niedzieli do piątku- wszystkie piątki będą wyjazdowe (wyjazd uczniów do godz. 16.00), a w weekendy będzie odbywała się dezynfekcja obiektu - ozonowanie,

b) W niedziele przyjazdy od godziny 12:00,

c) W niedziele Ośrodek nie zapewnia wyżywienia.

Dyrektor Ośrodka
Bartłomiej Maternicki

Zasady obowiązujące w szkole w okresie zagrożenia epidemiologicznego Covid 19 podczas nauczania stacjonarnego.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn