Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, iż w związku z regionalizacją obostrzeń związaną z wysokim poziomem zakażeń Covid 19 i hospitalizowanych osób w naszym województwie, podejmuje decyzję, że zajęcia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne w systemie zdalnym realizowane są do 30 kwietnia 2021r. Jednocześnie informuje, że przygotowujemy się do powrotu do zajęć edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych w systemie hybrydowym od 4 maja 2021r.
Dyrektor Ośrodka
Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn